Evenementen rond Terminologie- archief

TiNT-dag 2017

De jaarlijkse TiNT-dag van NL-Term zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 24 november bij het Talencentrum Defensie van de Nederlandse Defensie Academie in Breda. Het algemene thema van deze dag is de terminologie op het gebied van veiligheid, met subthema's als defensie/krijgsmacht (landmacht, luchtmacht, marine), communicatie in den vreemde (tolken en vertalen, Translators without Borders), gezondheidszorg, brandweer en politie, burgerluchtvaart, de digitale wereld (o.a. mailverkeer, sociale media, bestrijding cybercrime, identiteitsdiefstal, bescherming privacy en persoonsgegevens), veiligheidsregio's (samenwerking en coördinatie tussen diverse openbare diensten, rampenplannen, rampenbestrijding) en terrorismebestrijding.

Deze TiNT-dag is bedoeld voor belanghebbenden en geïnteresseerden op het gebied van terminologie en vaktaal, zoals diensten, bedrijven, instellingen, tolken en vertalers en docenten tolken en vertalen.

 • Datum: 24 november 2017
 • Plaats: Talencentrum Defensie, Nederlandse Defensie Academie, Ministerie van Defensie, Breda
 • Organisator: NL-Term

Meer informatie (inschrijven kan vanaf 13 oktober).

TOTH Workshop "Terminology and e-dictionaries"

Op 17 november organiseert ToTh (Terminology & Ontology: Theories and applications) een workshop om te reflecteren over de ontwikkeling en het gebruik van terminologische e-dictionaries, zowel in theoretisch als in technisch opzicht. Het accent ligt onder meer op het linken van terminologische data en de gewijzigde toegangsmogelijkheden voor gebruikers.

 • Datum: 17 november
 • Plaats: Facultat de Ciències Humanes i Socials
  Universitat Jaume I de Castelló, Avda. Sos Baynat, s/n – 12071 Castelló (Spanje)
 • Organisator: ToTh

Meer informatie en aanmelden

Colloque International: Terminologie(s) et traduction

Het milieu staat hoog op de politiek-maatschappelijke agenda en het termenbestand breidt zich uit bij nieuwe milieugerelateerde uitdagingen en nieuwe oplossingen voor bestaande milieuproblemen. Een internationaal colloquium op maandag 13 en dinsdag 14 november focust op de relatie met het terminologiedomein voor een interdisciplinaire uitwisseling tussen taalspecialisten, milieudeskundigen en vertegenwoordigers van samenleving en zakenwereld, onder de pakkende noemer 'Les termes de l'environnement et l'environnement des termes'.

 • Datum:13-14 november 2017
 • Plaats: str. Edgar Quinet 5-7 Sector 1, cod 70106, Boekarest (Roemenië)
 • Organisator: Département de Langue et Littérature Française (DLLF), Universiteit van Boekarest
 • Prijs: 30-80 euro

Meer informatie

NL-Term: Jubileumviering en boekpresentatie

In 2017 bestaat NL-Term, de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie, twintig jaar. Zij wil dit jubileum feestelijk gedenken door een lustrumviering met een interessant programma. De bijeenkomst vindt plaats op 10 november 2017 in Antwerpen (Hotel Radisson Blu Astrid Hotel, Koningin Astridplein 7, 2018 Antwerpen) tegenover het Centraal Station en begint om 14:30 uur.

Tijdens deze viering zal er een optreden zijn van de Nederlandse dichter en cabaretier Frank van Pamelen en zal het eerste exemplaar van het boek 'Vak-Taal' door de voorzitter van NL-Term, em. prof. dr. Willy Martin, aan de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, worden aangeboden. Dit boek bevat een dertigtal onderhoudende bijdragen van bekende Nederlanders en Vlamingen zoals Hans Dorrestijn, Ernst Hirsch Ballin, Ionica Smeets, Kristien Hemmerechts, Ignaas Devisch, Gaston Durnez, Petra De Sutter, Katelijne Boon en vele anderen en geeft hun relatie tot vaktaal, terminologie, weer.

De muzikale omlijsting van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het gemengd a-capellakoor Cantamici uit Leuven onder leiding van Jan Convents.

De viering wordt afgerond met een feestelijke receptie.

Kijk voor meer informatie en het programma op de website van NL-Term.

NL-Term zou het erg op prijs stellen als u samen met haar dit lustrum zou kunnen vieren.

Wilt u ons uiterlijk 28 oktober 2017 laten weten of u aanwezig zult zijn en zo ja, met hoeveel personen? Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

Programma jubileumviering NL-Term

14:30 uur Verwelkoming door dr. Marcel Thelen, vicevoorzitter NL-Term
14:35 uur Inleiding door Em. Prof. Dr. Willy Martin, voorzitter NL-Term en aanbieding eerste exemplaar van het boek Vak-Taal. Van Achterhand tot Zwavelgeel elfenbankje aan de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
14:50 uur Toespraak door de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
15:00 uur Muzikaal intermezzo door het gemengd a-capellakoor Cantamici uit Leuven onder leiding van Jan Convents
15:10 uur Optreden van Frank van Pamelen, dichter, columnist, cabaretier en tekstschrijver
15:40 uur Muzikaal intermezzo door Cantamici
15.50 uur Slotwoord door Em. Prof. Dr. Willy Martin, voorzitter NL-Term
16.00-17.30 Feestelijke receptie

 • Datum: 10 november 2017
 • Plaats: Hotel Radisson Blu Astrid Hotel, Koningin Astridplein 7, 2018 Antwerpen
 • Organisator: NL-Term

Aanmelden

11th Conference "Hellenic Language and Terminology"

De Griekse terminologievereniging Eleto organiseert van donderdag 9 tot zaterdag 11 november haar elfde conferentie. In beeld komen de situatie van de Griekse taal in terminologisch perspectief alsook terminologische methodes, werkwijzen en tools.

 • Datum: 9-11 november 2017
 • Plaats: Athene (Griekenland)
 • Organisator: ELETO

Meer informatie

5th International Translation Technology Terminology Conference (TTT)

Op 9 en 10 november heeft in Bled het vijfde TTT-congres plaats. Het stelt dit jaar drie sleutelbegrippen voor succes in de (ver)taalsector centraal: Creativity, Collaboration & Communication. Als doelgroep mikt de conferentie vooral op een breed publiek betrokken bij de dienstverlening in de taalsector, van vertalers en correctoren tot terminologen en taalkundigen.

 • Datum: 9 en 10 november 2017
 • Plaats: Hotel Golf – Sava Hoteli Bled, Cankarjeva 4, 4260 Bled (Slovenië)
 • Organisator: Iolar
 • Prijs: 50-279 euro

Meer informatie en aanmelden

Workshop "Terminology Management from A to Z"

In Bled bieden op woensdag  8 november 2017 IOLAR en Termnet een intensieve workshop aan over terminologiebeheer. Deze workshop  vindt  plaats op de dag voorafgaand aan het vijfde TTT-congres (Translation, Technology, Terminology)  onder de titel: "Terminology Management from A to Z". De cursus wordt aangekondigd als vooral praktijkgericht en inleidend, met een sterke focus op toepassingen binnen de vertaalindustrie. De basisvaardigheden voor het creëren, organiseren en beheren van eentalige, tweetalige en meertalige terminologiedatabases worden aangeleerd. Inschrijven is mogelijk zonder deelname aan het TTT-congres.

 • Datum: 8 november
 • Plaats: Hotel Golf – Sava Hoteli Bled, Cankarjeva 4, 4260 Bled (Slovenië)
 • Organisator: IOLAR en Termnet
 • Prijs: 120 euro

Meer informatie en aanmelden

SLOVKO 2017, 9th International Conference

Terminologie, e-terminologie, e-terminografie, e-lexicografie en computationele linguïstiek komen aan bod op het negende internationale congres dat het Slovenský národný korpus van woensdag 25 tot vrijdag 27 oktober organiseert in Bratislava.

 • Datum:25-27 oktober 2017
 • Plaats: Apollo Hotel, Dulovo nám. 1, 821 08 Bratislava (Slowakije)
 • Organisator:Department of the Slovak National Corpus, Ľ. Štúr Institute of Linguistics, Slovak Academy of Sciences
 • Prijs: 100-130 euro

Meer informatie en aanmelden

TC World Conference 2017

Van de vele aspecten gerelateerd aan het vak van de technische schrijver krijgt terminologie weer ruim aandacht op de TC World Conference (dinsdag 24 tot donderdag 26 oktober) van tekom Europe. De lezingen in verband met terminologie, voornamelijk in het Duits, zijn vooral gebundeld op woensdag. Deskundigen gaan in op de vraag hoe een eigen bedrijfsterminologie te vestigen en te beheren, welke software daarvoor kan worden ingezet en welke organisatorische voorzorgsmaatregelen men dient te nemen.

 • Datum: 24-26 oktober
 • Plaats: ICS International Congress Center Stuttgart (Duitsland)
 • Organisator: tekom Europe
 • Prijs: 770-1090 euro

Meer informatie en aanmelden

Taalconferentie 2017

De tweede editie van Taalconferentie vindt plaats op initiatief van GentVertaalt op zaterdag 7 oktober. Vanuit verschillende invalshoeken worden thema's belicht die verband houden met vertaalwerk. Ook terminologie die traditioneel geldt als een op te lossen probleem bij review en revisie komt aan bod.

 • Datum: 7 oktober 2017
 • Plaats: Novotel Gent Centrum, Goudenleeuwplein 5, 9000 Gent (België)
 • Tijd: 08.00-17.10 uur
 • Organisator: GentVertaalt
 • Prijs: 75-145 ebtw

Meer informatie en aanmelden

REALITER 2017

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober zet Realiter zijn congresreeks verder, dit jaar in Barcelona. Vanuit de meertalige context van de Neolatijnse talen worden de thema's terminologie en taalkundig beleid centraal gesteld in het spanningsveld tussen behoefte aan eenheid en normalisering en de tendens tot internationalisering.

 • Datum: 6 en 7 oktober 2017
 • Plaats: Institut d'Estudis Catalans y Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona (Spanje)

Meer informatie

Recht & Taal: Internationaal Juristencongres der Lage Landen

Rond het thema recht en taal organiseren de Nederlandse Juristenvereniging en de Vlaamse Juristenvereniging een tweedaags internationaal congres op 25 en 26 september. Ondersteunende partner is de Nederlandse Taalunie. Nederlandstalige juristen uit de hele wereld wisselen van gedachten over de begrijpelijkheid van het recht door middel van (de Nederlandse) taal. Aangekondigde onderwerpen behelzen onder meer: de relevantie van de vele taalversies van Europese regelgeving, taalbeleid in en buiten de rechtbank, juridisch taalgebruik en minderjarigen, de positie van vertalers en tolken en de talige rechtscultuur in een multiculturele samenleving.

 • Datum: 25 en 26 september 2017 (facultatief middagprogramma: 24 september)
 • Plaats: Universiteit Antwerpen, Hof van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
 • Organisator: VJV-NJV
 • Prijs: 160 euro

Meer informatie en aanmelden

Methodology for Terminology Work

Veel taalprofessionals in uiteenlopende sectoren, zoals vertalers, bibliothecarissen, wetenschapsjournalisten en lexicografen, zijn beroepshalve doorgaans gebaat bij het aanleggen van glossaria met vakspecifieke termen. Vanuit een praktische, terminografische invalshoek stelt deze Engelstalige workshop van de Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) de opzet van zo'n termenlijst centraal. De cursus wordt online aangeboden en loopt van woensdag 20 september tot dinsdag 21 november.

 • Datum: 20 september-21 november 2017
 • Plaats: online
 • Prijs: 700 euro
 • Aantal punten: 10 ECTS

Meer informatie en aanmelden

2nd International Summer School in Translation Technology

In toenemende mate is vertalen een door technologie ondersteund proces. Computerondersteuning heeft betrekking op onder meer automatisch vertalen, spraakherkenning, CAT-tools, optimalisering van zoekmachines, en ook op terminologiebeheer. Over het brede aanbod van tools hiervoor biedt de 2nd International Summer School in Translation Technology (KULeuven) een praktijkgerichte cursus van maandag 4 tot vrijdag 8 september.

 • Datum: 4-8 september 2017
 • Plaats: KU Leuven, Campus Sint-Andries, Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen
 • Prijs: 390-980 euro

Meer informatie en aanmelden

Termnet International Terminology Summer School

De Termnet International Terminology Summer School vindt in 2017 plaats in Keulen van maandag 10 tot vrijdag 14 juli. Gedurende een week wordt een praktijkgeoriënteerde opleiding geboden met een overzicht van methodes en principes voor terminologiebeheer.

 • Datum:10-14 juli 2017
 • Plaats: Technische Hochschule Köln, Institute for Information Management,
 • Ubierring 48, 50678 Keulen (Duitsland)
 • Organisator: TermNet International Network for Terminology
 • Prijs: 390-980 euro (excl. btw)

Meer informatie en aanmelden

21st Symposium on Language for Specific Purposes

Van woensdag 28 tot vrijdag 30 juni wordt in het Noorse Bergen een lange traditie voortgezet met de 21ste Conference on Language for Specific Purposes 2017. Onder de aangekondigde thema's komen zowel terminologie, gerelateerde technologie als specialistische vertalingen voor. Centraal aandachtsgebied voor dit jaar is: Interdisciplinary knowledge-making: challenges for LSP research.

 • Datum: 28-30 juni 2017
 • Plaats: Norges Handelshøyskole, Helleveien 30, 5045 Bergen (Noorwegen)
 • Organisator: Department of Professional and Intercultural Communication (Norges Handelshøyskole) en Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies (Universiteit Bergen)
 • Prijs: 2100-2400 NOK

Meer informatie en aanmelden

11th TOTh Conference

Jaarlijks wijdt de TOTh international community (Terminology & Ontology: Theories and applications) begin juni een conferentie aan de relaties tussen taal en computationele kennisverwerking binnen het kader van de terminologie. De focus betreft zowel theorie als praktische toepassing. De elfde versie is gepland op donderdag en vrijdag 8 en 9 juni, voorafgegaan door een trainingssessie (in het Frans) op dinsdag en woensdag 6 en 7 juni over het ontwerpen van ontologieën voor terminologische doeleinden.

 • Datum: 6-7 en 8-9 juni 2017
 • Plaats: Présidence de l'Université de Savoie, Rue Marcoz, 73000 Chambéry (Frankrijk)
 • Organisator: Université Savoie Mont-Blanc
 • Prijs: afhankelijk van de gekozen modules

Meer informatie en aanmelden

Nationaal Vertaalcongres 2017

Op vrijdag 2 juni heeft het Nationaal Vertaalcongres 2017 plaats in Amersfoort. Hoe de kwaliteit van een vertaling wordt gemeten, is het thema van dit jaar. Onder de sprekers is ook Jeroen Aspeslagh, Hoofdterminoloog van de Nederlandse Afdeling van het Directoraat-Generaal Vertalingen van de Europese Commissie.

 • Datum: 2 juni 2017
 • Plaats: de Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort
 • Tijd: 9.45-17.15 uur
 • Prijs: 225-300 euro (excl. btw)
 • Aantal PE-punten voor beëdigde tolken en vertalers: 5,5

Meer informatie en aanmelden

2nd International Conference on Terminology

Op donderdag en vrijdag 1 en 2 juni vindt in Vilnius een internationaal congres plaats over het thema: 'Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology'. Organisatoren zijn het Institute of the Lithuanian Language en het Lithuanian Terminology Forum.

 • Datum: 1 en 2 juni 2017
 • Plaats: P. Vileišio g. 5, Vilnius, Lithuania
 • Organisator: Institute of the Lithuanian language

Meer informatie

3rd Conference on Slavic Terminology

Wie slavistiek en terminologie combineert, heeft als optie een tweedaags congres in Warschau op donderdag en vrijdag 25 en 26 mei. Centrale onderwerpen zijn de beschrijving van terminologische databases en methodes voor het updaten van data, terminologiebeleid en ethische problemen bij terminologisch onderzoek.

 • Datum: 25 en 26 mei 2017
 • Plaats: Polish Academy of Sciences, Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Warschau (Polen)
 • Prijs: 55 euro (samenhangend met publicatie van de proceedings)
 • Organisator: Committee on Slavic Studies at the Polish Academy of Sciences, Institute of Specialised and Intercultural Communication (University of Warsaw)

Meer informatie en aanmelden

Workshop Terminologiebeheer

Op zaterdag 20 mei organiseert Bureau OCPE (Opleidingscentrum Permanente Educatie), gespecialiseerd in cursussen voor tolken en vertalers, de workshop 'Terminologiebeheer: opzoeken en opslaan van vaktermen'. Deze workshop is geschikt voor elke taalprofessional die zijn terminologievaardigheden (verder) wil ontwikkelen. U leert in één dag efficiënt termen en vertalingen online opzoeken en de betrouwbaarheid van websites beoordelen. Verder leert u hoe u de gevonden termen kunt opslaan en beheren, en hoe u terminologielijsten in de vertaalworkflow kunt integreren.

 • Datum: 20 mei 2017
 • Plaats: Aristo Accommodaties, Utrecht
 • Tijd: 9.30-17.00 uur
 • Docent: Ken De Wachter, KU Leuven
 • Prijs: 240 euro (excl. btw)
 • Aantal PE-punten voor beëdigde tolken en vertalers: 6

Meer informatie en aanmelden

European Academic Colloquium on Technical Communication Studies 2017

Een colloquium over technische communicatie en vertalen vindt plaats op vrijdag 28 april 2017 op initiatief van tekom Europe. De ochtendsessie gaat in op inhoudelijke aspecten van technische communicatie en vertalen. De middagsessie stelt vooral de opleidingsmogelijkheden en curricula in dit gebied centraal.

 • Datum: 28 april 2017
 • Plaats: KU Leuven, Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen
 • Tijd: 9.00-17.00 uur
 • Organisator: tekom Europe, KU Leuven

Meer informatie en aanmelden