Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW)

Een wetenschappelijk woordenboek gebaseerd op ambtelijke bescheiden en literaire teksten uit de dertiende eeuw.

A scientific dictionary based on official documents and literary texts from the thirteenth century.

Ga naar website

Op deze website maken wij gebruik van cookies.