Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN)

Een wetenschappelijk etymologisch woordenboek voor het moderne bovenregionale Nederlands.

A scientific etymological dictionary of modern, superregional Dutch.

Ga naar website

Op deze website maken wij gebruik van cookies.