OpenSoNaR

Online zoeksysteem voor het SoNaR-corpus, een tekstverzameling van hedendaags geschreven Nederlands dat uit meer dan 500 miljoen woorden bestaat. Het SoNaR-corpus is ook als download beschikbaar onder 'Details'.

Online search engine for the SoNaR Corpus, a text collection of contemporary written Dutch containing over 500 million words. The SoNaR corpus is also available as a download (see 'Details').

Details / Ga naar website

Op deze website maken wij gebruik van cookies.