Autosearch

Een tool om geannoteerde teksten te uploaden (voorzien van lemma's en woordsoortinformatie in TEI- of FoLiA-formaat), één of meerdere corpora te definiëren en deze te doorzoeken. Alleen toegankelijk met een CLARIN-account.

A tool to upload corpora annotated with part of speech, lemma and word form in FoLiA or TEI format, and to define one or several corpora and to search them. Only accessible with a CLARIN account.

Details

Op deze website maken wij gebruik van cookies.