Medische Termen Belgisch-Nederlands (MedTermBN)

Een lijst met medische begrippen waarvoor in België en Nederland afwijkende termen worden gebruikt.

A list with medical notions for which in Belgium and the Netherlands differing terms are used.

Details

Op deze website maken wij gebruik van cookies.