CLARIN ERIC

INT is CLARIN B-centrum

Clarin B Centre

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is een van de vier CLARIN B-centra in Nederland; het vervult die rol exclusief voor Vlaanderen. Als CLARIN B-centrum helpt het INT onderzoekers, docenten en studenten onder meer aan data en tools voor taalkundig onderzoek.

English

Wat is CLARIN?

CLARIN is een Europees programma dat in 2009 is gestart om een duurzame gemeenschappelijke infrastructuur op te zetten voor onderzoek in de geesteswetenschappen. Daarbij gaat het tegelijk om de softwaretools en om de inhoud, de digitale materialen. Het acroniem CLARIN staat voor 'Common Language Research Infrastructure'.

Sinds 2012 is het project uitgebouwd tot CLARIN ERIC ('European Research Infrastructure Consortium'). Inmiddels nemen er 20 landen aan deel; Nederland speelt vanaf het begin een belangrijke rol als trekker.

Wat is een CLARIN B-centrum?

Nederland telt vier CLARIN B-centra: het Meertens Instituut, het Huygens ING, het Max Planck Instituut en het Instituut voor de Nederlandse Taal. Via de Nederlandse Taalunie vervult het INT de rol van CLARIN B-centrum voor Vlaanderen. Het legt contacten met academische instellingen en onderzoeksinstituten daar.

Een CLARIN B-centrum neemt tools en data in beheer en zorgt dat ze beschikbaar zijn of komen voor onderzoek. Om zo'n centrum te worden, ondergaat een instelling eerst een assessmentprocedure om een Data Seal of Approval te krijgen. Dat garandeert onder meer dat een CLARIN B-centrum erkende standaarden gebruikt, metadata verschaft en dat alles juridisch en ethisch op orde is.

Behalve CLARIN B-centra zijn er nog andere instituten die binnen CLARIN ERIC diensten verlenen, zoals data providers (o.a. KB, DBNL en Beeld en Geluid).

Wat doet een CLARIN-centrum voor onderzoekers?

Via universiteiten en andere onderzoeksinstituten kunnen onderzoekers en studenten via single sign-on inloggen om tools en materialen te gebruiken. Die zijn te vinden via portals. Zo is ook gemakkelijk te ontdekken welk onderzoek er al gedaan is en nog loopt; dat stimuleert (internationale) contacten met collega-onderzoekers.

De portals maken het mogelijk om tools en data online te gebruiken of te downloaden. Onderzoekers kunnen gebruikmaken van een eigen workspace. Bovendien kunnen ze hun eigen onderzoeksdata en -tools na afloop van hun project veilig en duurzaam in de infrastructuur achterlaten. Een belangrijk punt van CLARIN ERIC is de garantie dat tools geüpdatet worden en materiaal beschikbaar en onderzoekbaar blijft door persistent identifiers.

Wat voor voordelen biedt CLARIN?

Naast alle voorzieningen voor onderzoekers levert de CLARIN ERIC-infrastructuur voor de deelnemende landen en instellingen ook voordelen op. Het overschrijdt disciplines, talen en grenzen. Het zet de talen en culturen van een land op de kaart. En doordat er centrale diensten zijn en iedereen dezelfde standaarden gebruikt, worden er veel kosten bespaard.

De CLARIN ERIC-tools en -materialen van het INT

Alle tools en materialen die het Instituut voor de Nederlandse Taal voor taalkundig onderzoek beschikbaar stelt, zijn te vinden op het portal.

INT is CLARIN B Centre

The Dutch Language Institute (INT) is one of the four CLARIN B Centres in The Netherlands. It serves as an exclusive CLARIN B Centre for Flanders. In fulfilling this role the INT provides researchers, (assistant) professors and students with data and tools for linguistic research.