DuELME

DuELME is een lexicon met ruim 5000 Nederlandstalige meerwoordexpressies. Expressies met hetzelfde syntactische patroon zijn gegroepeerd in zogenoemde equivalence classes, wat het mogelijk maakt om het lexicon met minimale handmatige inspanning te integreren in een NLP-systeem. Het lexicon is ontwikkeld in het kader van het IRME-project.

Productdetails

Jaar: 2011
Opdrachtgever: NTU|STEVIN
Financier: NTU|STEVIN
Eigenaar: Taalunie
Dataformaat: tsv
Talen: Nederlands
Refereren: DuELME (Version 2.0) (2011) [Data set]. Available at the Dutch Language Institute:
http://hdl.handle.net/10032/tm-a2-j9
Documentatie: Documentatiemap
Overzichtsartikel
Project: IRME: Identification and Representation of Multiword Expressions
Website: http://duelme.clarin.inl.nl/

Downloaddetails

File Name: Duelme2.tgz
Version: 2.0
File Size: 4.82 MB
File Type: application/x-compressed-tar
Created Date: 12-03-2018
Om DuELME te kunnen downloaden moet u eerst inloggen. Door vervolgens op 'Akkoord' te klikken gaat u akkoord met de voorwaarden. Een versie van deze voorwaarden zit ook in het downloadpakket.
U bent nog niet ingelogd.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.