Referentiebestand Nederlands (RBN)

Het Referentiebestand Nederlands is een lexicon met ongeveer 50.000 trefwoorden en 90.000 vaste en vrije verbindingen.

Productdetails

Jaar: 2014
Opdrachtgever: NTU-CLVV
Eigenaar: Taalunie
Dataformaat: Accessbestand
Talen: Nederlands
Refereren: Referentiebestand Nederlands - RBN (Version 2.0.1) (2014) [Data set]. Available at the Dutch Language Institute:
http://hdl.handle.net/10032/tm-a2-n2
Documentatie: RBN-documentatie
Demo: RBN Demo
Toepassing: Referentiemateriaal, automatische taalverwerking (tagging en lemmatisering)

Downloaddetails

File Name: RBN_2.0.1.zip
Version: 2.0.1
File Size: 9.88 MB
File Type: application/zip
Created Date: 12-03-2018
Om Referentiebestand Nederlands (RBN) te kunnen downloaden moet u eerst inloggen. Door vervolgens op 'Akkoord' te klikken gaat u akkoord met de voorwaarden. Een versie van deze voorwaarden zit ook in het downloadpakket.
U bent nog niet ingelogd.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.