Historisch Nederlands: lexica

 

 

Meer weten: GiGaNT

GiGaNT (Groot Geïntegreerd lexicon van de Nederlandse Taal) is een computationeel lexicon dat de Nederlandse taal vanaf de zesde eeuw tot en met het heden bevat. Dit lexicon – dat nog volop in ontwikkeling is – vormt straks een verzameling van namen, woorden en woordgroepen, in alle mogelijke spelling- en vormvarianten.

Aan elke woordingang in GiGaNT wordt relevante taalkundige informatie gekoppeld, zoals de woordsoort, de morfologische analyse en het woordparadigma door de eeuwen heen. Bovendien zijn bij elke ingang citaten opgenomen, voorzien van bibliografische gegevens (bron en datum), en voor de oudste taalfasen daterings- en lokaliseringsinformatie.

Het lexicon heeft twee hoofdmodules: GiGaNT-Hilex, de historische lexiconcomponent, gebaseerd op het materiaal van de historische woordenboeken van het INT, en GiGaNT-Molex, de moderne lexiconcomponent, gebaseerd op hedendaags Nederlands corpusmateriaal van het INT uit Nederland, Vlaanderen, de Antillen en Suriname.

Voor wat betreft GiGaNT-Hilex zijn de basismodules, gebaseerd op het Woordenboek der Nederlandsche Taal en het Middelnederlandsch Woordenboek, gereleased en toegankelijk gemaakt via een lexiconservice. Om gebruik te kunnen maken van die service, contacteer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer weten?

 

Meer weten: DiaMaNT

Met DiaMaNT (Diachroon seMAntisch lexicon van de Nederlandse Taal) bouwt het INT aan een computationeel lexicon dat diachrone semantische informatie moet bieden. Het wordt gebouwd als laag boven op GiGaNT door betekenisinformatie toe te voegen.

DiaMaNT legt relaties tussen woordvormen aan de ene kant en woordbetekenissen of betekeniseenheden (concepten) aan der andere kant. Met behulp van DiaMaNT kan men zo op eenvoudige wijze historische aanduidingen voor concepten terugvinden, met informatie over wanneer, en in wat voor materiaal, ze gebruikt werden.

Vooralsnog is voornamelijk gewerkt aan de onomasiologische component, waarbij in de woordenboeken aanwezige synoniemdefinities zijn geëxtraheerd en gestructureerd; deze component bevat ruim 300.000 synoniemrelaties. Hierna zullen we ons richten op de uitwerking van de semasiologische component.

Meer weten?

 

Op deze website maken wij gebruik van cookies.