Van TST-Centrale naar Taalmaterialen

Na veertien jaar houdt de TST-Centrale (Centrale voor Taal- en Spraaktechnologie) op te bestaan. Het Instituut voor de Nederlandse Taal is al geruime tijd verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de TST-Centrale, en in maart 2018 zijn de afzonderlijke websites ivdnt.org en tst-centrale.org samengevoegd. De data en dienstverlening van de TST-Centrale zijn vanaf nu beschikbaar onder de noemer ‘Taalmaterialen’.

Eenvoudig downloaden

Met de samenvoeging van de websites is ook de bestelwijze van de materialen veranderd. Eerst was het nodig om voor alle producten een licentie te ondertekenen voordat de data beschikbaar werd gesteld. Nu kunnen de meeste materialen direct gedownload worden, na het accepteren van een onlinelicentie via een eenvoudige ‘akkoord’-knop.

Getekende licenties

De nieuwe procedure geldt alleen voor niet-commerciële toepassingen. Voor commercieel gebruik van de data en voor sommige taalmaterialen waarvoor in het verleden afspraken zijn gemaakt met de makers zijn getekende licenties nog steeds nodig.

Gratis, ook voor commercieel gebruik

Naast een vereenvoudiging van de licentieprocedure worden alle materialen nu gratis aangeboden, ook voor commercieel gebruik. Vanaf het begin van de TST-Centrale werd er een Prijzencommissie ingesteld, verantwoordelijk voor het bepalen van de commerciële prijzen voor de data. Dat was om te voorkomen dat de introductie van door de overheid gefinancierde materialen de markt waarbinnen Nederlandse taal- en spraaktechnologiebedrijven opereren zou verstoren. Inmiddels is gebleken dat de prijzen een hindernis zijn voor veel kleine bedrijven. Om zoveel mogelijk het gebruik van de taalmaterialen te stimuleren heeft de commissie daarom besloten om alle producten kosteloos ter beschikking te stellen aan commerciële partijen.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.