Nieuws

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is partner in EnetCollect. Dat is een Europees netwerk rond taalleren en crowdsourcingtechnieken dat dit jaar van start gaat en tot 2021 loopt.

Op zaterdag 18 maart ontving dr. Frans Debrabandere op het symposium 'Zeeuwen door de eeuwen. Verhalen over Zeeuwse familienamen' in het Belfort in Sluis de Matthias de Vriespenning uit handen van prof. dr. Frieda Steurs, directeur van het Instituut voor de Nederlandse Taal.

Heeft u een woord ontdekt dat nog niet in onze historische woordenboeken online staat? Of heeft u van een woord een oudere of jongere vindplaats aangetroffen? Stuur uw vondst in via dit speciale webformulier.