selfitis

Ziekelijke neiging om selfies te maken. Het woord selfitis is gevormd uit het woord selfie 'foto die iemand van zichzelf maakt, meestal met een mobieltje' en het achtervoegsel -itis, dat in medische vaktaal meestal een bepaalde ontsteking aanduidt. Volgens de Amerikaanse gezondheidsorganisatie APA hebben mensen die verslaafd zijn aan het maken en plaatsen van selfies een psychische stoornis. De APA onderscheidt drie varianten, waarvan chronische selfitis als de meest ernstige vorm wordt gezien.

selfitis

Edo Dijkgraaf - CC BY 2.0

Op 14 april verspreidde De Telegraaf dit bericht, dat ook in andere media overgenomen werd. Het blijkt echter een geslaagd nepbericht te zijn.

16/2014

Op deze website maken wij gebruik van cookies.