slaapwachtende

Oudere, meestal met een niet al te zware beperking, die alvast een plek op een wachtlijst van een verzorgingshuis krijgt. In 2015 gaat de Wet Langdurige Zorg in en verandert de regelgeving voor oudere zorgbehoevenden aanzienlijk. Een overgangsgroep van 70.000 ouderen heeft nu nog recht op een plaats volgens de oude regelgeving.

slaapwachtende

Patrick - CC BY 2.0

Omdat veel van deze zogeheten slaapwachtenden voor het eind van het jaar nog op een lijst wil worden gezet, wordt verwacht dat de wachtlijsten in verpleeghuizen flink groeien. Het woord wachtende wordt vaker gebruikt in de zorg: wenswachtenden zijn ouderen die recht hebben op een plek in een verpleeghuis, maar aangegeven hebben te wachten op een plek in een specifiek verpleeg- of verzorgingshuis. Actief wachtenden, weer een andere categorie, krijgen weer voorrang op wenswachtenden.

Bron: De Telegraaf, 10 september 2014

39/2014

Op deze website maken wij gebruik van cookies.