milieuklinker

Klinker, straatsteen die een luchtzuiverende werking heeft en schadelijke stoffen die auto's uitstoten omzet in een onschadelijke stof.