schuurei

Ei van een scharrelkip. Schuurei is een door de Partij voor de Dieren voorgestelde benaming voor een scharrelei. Volgens de politieke partij is het woord scharrelei misleidend, omdat kippen die scharreleieren leveren doorgaans niet aan scharrelen toekomen, maar domweg in een schuur opgesloten zitten. In andere landen heten de eieren van dergelijke kippen ook schuureieren of bodemeieren.

Bron: Nu.nl, 22 april 2011.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.