jokerjaar

Jaar dat een ex-student kan inzetten om de betalingstermijn van de studieschuld met één jaar te verlengen. Een studieschuld moet nu in maximaal 15 jaar terugbetaald worden. Vanaf 2012 mag die termijn met het inzetten van maximaal vijf jokerjaren verlengd worden tot twintig jaar.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.