kindlint

Veilige route waarlangs kinderen zelfstandig van huis naar school, de speeltuin e.d. kunnen lopen of fietsen. De wandelroute wordt gemarkeerd met speciale tegels.