verlengde huiskamer

Drankkeet die vanwege het huiselijke en besloten karakter gevrijwaard is van de controle op de alcohol- en horecaregels.