verbeetnorm

Norm gesteld aan het salaris van personeelsleden van de Tweede Kamer die inhoudt dat zij niet meer mogen verdienen dan de Kamerleden zelf. De norm is vernoemd naar Gerdi Verbeet, de huidige PvdA-voorzitter van de Tweede Kamer. De VVD had Verbeet gevraagd deze norm in te stellen.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.