werkgelukbrenger

Door Rob Tempelaars

Tijdelijke werkkracht. In de cao die vakbond CNV onlangs sloot met de bank ING is vastgelegd dat er voortaan een vaste pool van tijdelijke werknemers beschikbaar moet zijn. Als ING-werknemers tijd nodig hebben voor scholing, de zorg voor de kinderen of voor mantelzorg kan een beroep worden gedaan op de vaste vervangers. Er wordt niet gesproken van tijdelijke werkkrachten, maar van werkgelukbrengers, omdat zij de vaste werknemers die tijdelijk afwezig zijn werkgeluk zouden brengen.

ING Nederland - CC BY-SA 2.0

Bron: trouw.nl

11/2019

Op deze website maken wij gebruik van cookies.