ontvadering

Door Vivien Waszink

Maatschappelijke tendens dat vaders steeds minder de traditionele vaderrol op zich zouden nemen, die vroeger doorgaans geassocieerd werd met o.a. autoritair optreden, strengheid en weinig ruimte voor emoties. Ontvadering is ook de titel van het boek van psychiater Frank Koerselman, waarin hij de gevolgen van dit vermeende "einde van de mannelijke autoriteit" beschrijft. Ook het werkwoord ontvaderen komt al voorbij. Ontvaderen en ontvadering zijn nieuwe woorden die goed passen in de moderne tijd, waarin opvoedmethoden voortdurend onder de loep liggen en curlingouders druk zijn met hun applauskinderen.

Foto: Kelly Sikkema op Unsplash

Bron: nrc.nl

09/2020

Op deze website maken wij gebruik van cookies.