triobaan

Baan waarbij drie oudere werknemers, met name 55-plussers, twee voltijdsbanen vervullen. Het idee voor de triobaan werd in februari 2011 gelanceerd door FNV Bondgenoten en enige partners. De drie werknemers, de triobaners, werken 2/3 deel van de volledige arbeidstijd en krijgen voor 85% betaald. Het woord triobaan is gevormd naar analogie van het al oudere woord duobaan.

38/2011

Op deze website maken wij gebruik van cookies.