genadezes

Cijfer zes dat op een universiteit wordt gegeven voor een tentamen dat of een scriptie die eigenlijk als onvoldoende beoordeeld zou moeten worden, met het doel de student geen, voor de universiteit financieel nadelige, studieachterstand op te laten lopen. Vaak ook in de verkleinvorm genadezesje. In Groningen ook een oprotzes genoemd.

Bron: de Volkskrant, 28 februari 2012.

9/2012

Op deze website maken wij gebruik van cookies.