scheefwerken

Werken in een baan die (ver) onder het opleidings- en ervaringsniveau van de werknemer ligt. Woorden als scheefwerken en scheefwerker gaan al een paar jaar mee, maar zijn de laatste tijd als gevolg van de aanhoudende crisis op de arbeidsmarkt sterk in opkomst. Ze passen in een rijtje van nieuwe woorden die beginnen met scheef, waarvan scheefhuren, scheefhuurder en scheefwonen, scheefwoner wel de vroegste zijn. Scheef heeft altijd betrekking op iets wat niet in verhouding staat tot iets anders: in het geval van scheefhuren en scheefwonen het inkomen dat niet in verhouding staat tot de prijs die betaald moet worden voor een (sociale) woning.

Bron: www.randstad.nl

37/2013

Op deze website maken wij gebruik van cookies.