Woordenboek der Friese Taal

Wetenschappelijk beschrijvend woordenboek van het Nieuwfries van 1800 tot 1975

Het WFT of het Wurdboek fan de Fryske taal beschrijft het (vooral geschreven) Nieuwfries uit de Nederlandse provincie Friesland van 1800 tot en met 1975. Het bevat ruim 120.000 trefwoorden. Het 25-delige woordenboek is gemaakt door de Fryske Akademy. De digitale versie is medio 2010 aan de Historische Woordenboeken gekoppeld. Het toevoegen van het WFT aan de woordenboekapplicatie is mede tot stand gekomen dankzij CLARIN-NL.

Informatie in het WFT

De woordenboekartikelen geven informatie over de spelling van het trefwoord, woordsoort, uitspraak, flexie en etymologie van de trefwoorden, betekenis (geïllustreerd met citaten), idiomatische informatie (collocaties, spreekwoorden en figuurlijke betekenissen) en samenstellingen en afleidingen van het trefwoord.

Integratie met historische woordenboeken van het Nederlands

Aan ieder Fries trefwoord is een modern Nederlands equivalent toegevoegd, wanneer het Friese woord een pendant heeft in het Nederlands. De trefwoorden van de andere historische woordenboeken hebben ook een modern Nederlands equivalent. Daarmee worden artikelen in de diverse woordenboeken die hetzelfde woord beschrijven met elkaar in verband gebracht.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.