ENeL

Projectbeschrijving

Het acroniem ENeL staat voor European Network of e-Lexicography. Het doel van het project is het opzetten van een Europees netwerk voor lexicologen dat de zichtbaarheid, de toegankelijkheid en het gebruik van de Europese nationale woordenboeken vergroot. Om dit doel te bereiken organiseert het netwerk regelmatig internationale bijeenkomsten, workshops en trainingen.

Onze rol

Het Instituut voor de Nederlandse Taal en de Fryske Akademy zijn samen met partners uit 28 andere Europese landen verantwoordelijk voor de projectaanvraag bij COST: een organisatie die wetenschappelijke samenwerking in Europa stimuleert. Binnen het ENeL-project fungeren wij als Grant Holder en zijn daarnaast onderdeel van de stuurgroep.

Looptijd project

Het project startte in 2014 en duurt vier jaar.