HOTNeV

Projectbeschrijving

Het acroniem HOTNeV staat voor Hoger Onderwijs Terminologie in Nederland en Vlaanderen. Aanzet voor dit project vormde de sterke toename van onderwijstermen, gegenereerd door het onderwijsbeleid van de EU en geïmplementeerd door het Tuning Project. HOTNeV beoogt een tweeledig doel. Waar vooralsnog Nederlandstalige equivalenten voor de Engelstalige terminologie vooral ad hoc werden gecreëerd, vestigt dit project de aandacht op de noodzaak om gecoördineerd te voorzien in termen die zijn geaccordeerd door partijen in de Nederlandstalige onderwijswereld. Ook wil het de haalbaarheid van dit streven laten zien.

Onze rol

Het Instituut voor de Nederlandse Taal neemt deel aan een samenwerkingsverband met de NUT-vertaaldiensten (Nederlandstalige Universitaire Talencentra). Het INT participeert in en faciliteert de activiteiten van het project, zowel op het niveau van de werkgroep als van de stuurgroep. De werkgroep gaat dieper in op de geselecteerde termen en stelt passende vertalingen voor, die twee keer per jaar voor fiattering of verbetering worden voorgesteld aan de stuurgroep met leden van nationale en internationale instanties. Het INT begeleidt ook stages die bijdragen aan dit project.

Looptijd

HOTNeV startte in januari 2017 en is in eerste instantie opgezet als pilotproject.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.