Publicaties

Publicaties van (oud-)medewerkers. Vul een zoekterm in of klik op het label in een van de drie kolommen om op de betreffende kolom te sorteren.

Auteur Titel Jaar
Parlevliet, D. & M. Fannee (red.) Een ambacht aan de Rijnmond. Valkenburg en Katwijk in de middeleeuwen. Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland 2019
Waszink, Vivien 'Dushi, bae en schattebout, allemaal woorden voor liefjes en schatjes'. In Onze Taal, 89, 2, p. 22-23 [pdf] 2020
Tempelaars, Rob & Vivien Waszink ‘Heeft de academische lexicografie toekomst?’. In: Neerlandia, 123, nr. 4, p. 36-37 2019
Waszink, Vivien ‘Neologisms in an online portal’. Paper Globalex Workshop on Lexicography and Neologisms, DSNA 22 [pdf] 2019
Geirnaert, Dirk 'A Gift for Hanno: the Fictitious Booklist of Eduard de Dene'. In: A. Pouey-Mounou & P. J. Smith (eds.), Early Modern Catalogues of Imaginary Books - a Scholarly Anthology, p. 112-134. Brill, Leiden/Boston 2020
Geirnaert, Dirk & P. J. Smith 'Wieringa - Doedijns - Anna Folie - Van Lennep: Dutch Versions of Rabelais's Library of Saint-Victor'. In: A. Pouey-Mounou & P. J. Smith (eds.), Early Modern Catalogues of Imaginary Books - a Scholarly Anthology, p. 320-348. Brill, Leiden/Boston 2020
Bonth, Roland de 'Inleiding bij De Rembrandt-tutorials'. In Neerlandistiek.nl, 4 oktober 2019. [online] 2019
Bonth, Roland de & Dirk Geirnaert 'De Rembrandt-Tutorials. Volledige uitgave, naar beste vermogen bezorgd'. In Neerlandistiek.nl, 4 oktober 2019. [online] 2019
Geirnaert, Dirk en Roland de Bonth 'Drakenbloed, blozeren en zwadderen. Zeventiende-eeuwse schilderstermen'. In T. Askamp (red.), De taal van Rembrandt. De kunst van het overtuigen. Leiden, 2019, p. 22-40 2019
Waszink, Vivien 'Smibanese: taal uit de Bijlmer'. In: Onze Taal 88, 11, p. 8. 2019
Geirnaert, Dirk en Roland de Bonth, met medewerking van Katrien Depuydt Klimaatschieter, dwangzoen en kastelen in Spanje. Woorden die we wisten, Instituut voor de Nederlandse taal / Scriptum 2019
Anrooij, W. van & M. Mooijaart 'Editie van de Haarlemse gravenportretten en Editie van de versie 1516/-18 en de Franse vertaling (1518). Bijlage 2 (teksteditie onderschriften)'. In: W. van Anrooij (red.), De Haarlemse gravenportretten. Hollandse geschiedenis in woord en beeld. Middeleeuwse studies en bronnen, 49. Hilversum: Verloren, p. 115-197 1997
Beeken, J. & P. van der Kamp 'The Centre for Dutch Speech and Language Technology (TST Centre)'. In: LREC 2004. Lissabon, p. 24-30/5 2004
Beeken, J. & W. van Langendonck 'Vervrouwelijking van beroepsnamen'. In: Ons Erfdeel 62, 6, p. 16-25 1996
Beeken, J., D. Geeraerts & D. Speelman 'CLP: Computational Language Purism'. In: EURALEX 1994, 30/8-3/9, Amsterdam 1994
Beeken, J. 'Te veel u(w)'. In: Van Dale Taalbrief 5, 1/2, p. 5 1996
Beeken, J. 'Bdnkt... T g j gd'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 409-419 2009
Beeken, J. 'CLP: Computational Language Purism'. In: R. Dirven & J. Vanparys (red.), Proceedings of the 18th International LAUD-Symposium on "The Lexicon" 1993
Beeken, J. 'De succesvolle ontsluiting van een medisch tijdschrift via een medisch lexicon'. In: F. Moerdijk, Ariane van Santen & Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Afscheidsbundel Piet van Sterkenburg. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden, 2007, p. 129-139 2007
Beeken, J. 'Idioom. Verwarrende verwanten'. In: Van Dale Taalbrief, 4, 9, p. 5 1995
Beeken, J. 'Quo Vadis Lexicography at the Institute for Dutch Lexicology'. In: EURALEX Proceedings 2010. Leeuwarden. [pdf] 2010
Beijk, Egbert, Lut Colman, Marianne Göbel, Frans Heyvaert, Tanneke Schoonheim, Rob Tempelaars & Vivien Waszink (red.) Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher 2009
Beijk, Egbert 'De schaakstukken in het ANW'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 119-130. [pdf] 2009
Boekestein, M., G. Depoorter & R. van Veenendaal 'Functioning of the Centre for Dutch Language and Speech Technology'. In: Proceedings of the 5th International Conference of Language Resources, p. 2303-2306. [pdf] 2006
Bonth, Roland de, i.s.m. Dirk Geirnaert 'Het 17e-eeuwse Nederlands van Rembrandt'. In Neerlandistiek, 12 maart 2019. [online] 2019
Bonth, Roland de 'Van test naar tekst'. In: Neerlandistiek,15 juni 2019 [online] 2019
Boogaart, Ronny, Josien Lalleman, Marijke Mooijaart & Marijke van der Wal (red.) Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse Universiteit. SNL-reeks 20. Leiden: Stichting Neerlandistiek 2009
Broeder, D., Remco van Veenendaal, D. Nathan & S. Stromquist 'A Grid of Language Resource Repositories'. In: 2nd IEEE International Conference on e-Science and Grid Computing. [online] 2006
Bulté, Bram, Leen Sevens and Vincent Vandeghinste 'Automating lexical simplification in Dutch.' In: Computational Linguistics in the Netherlands Journal. Volume 8 [pdf] 2018
Cahill, Lynne, Carole Tiberius & Jon Herring ‘PolyOrth: Orthography, phonology and morphology in inheritance lexicons’. In: Written Language & Literacy 16:2, p. 146-185. [pdf] 2013
Calzolari, N., M. Baker & J.G. Kruyt (red.) Towards a Network of European Reference Corpora: Report of the NERC Consortium Feasibility Study. Linguistica Computazionale vol. XI. Pisa: Giardini 1996
Colman, Lut & Marijke Mooijaart 'Tot in het vijfde geslacht. De opleiding tot redacteur bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal'. In: F. Heyvaert et al. (red.), Het grootste woordenboek ter wereld. Een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT). Den Haag: Sdu, p. 83-97 1998
Colman, Lut 'De verscheidenheid in de eenheid: het Belgische en Nederlandse Nederlands in het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 131-142. [pdf] 2009
Colman, Lut 'Een nieuw woordenboek voor België en Nederland: het Algemeen Nederlands Woordenboek'. In: Over taal 1 (jan.-febr.), p. 6-8 2010
Colman, Lut 'Paardengym'. In: Willy Martin & Marcel Thelen (red.). Vak-Taal. Van Achterhand tot Zwavelgeel elfenbankje 2017
Colman, L 'Sustainable lexicography: where to go from here with the ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek, an online general language dictionary of contemporary Dutch)?'. In: International Journal of Lexicography 29 (2), p. 139-155. [online] 2016
Daems, F., H. Verkuyl & J. Beeken 'Als door één pen geschreven. Is de Witte Spelling beter?' In: Onze Taal 75, 10, p. 276-278 2006
Dalen, Karina van & Marijke Mooijaart Bijbels lexicon. Woorden en uitdrukkingen uit de bijbel in het Nederlands van nu. 2de druk (pocketeditie). Amsterdam: Prometheus groep. 2003
Dalen, Karina van & Marijke Mooijaart Bijbels lexicon. Woorden en uitdrukkingen uit de bijbel in het Nederlands van nu. Amsterdam: Prometheus 2000
Dalen-Oskam, K.H. van, D.J.G. Geirnaert & J.G. Kruyt 'Text Typology and Selection Criteria for a Balanced Corpus: the Integrated Language Database of 8th-21st-Century Dutch'. In: A. Braasch / C. Povlsen (red.), Proceedings of the Tenth EURALEX International Congress (EURALEX 2002, Copenhagen, Denmark, August 13-17), vol. I, p. 401-406. [pdf] 2002
Dalen-Oskam, Karina van & Marijke Mooijaart 'Vroegmiddelnederlandse muntnamen. Vorm en betekenis'. In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 35, p. 87-126 1992
Dalen-Oskam, Karina van & Marijke Mooijaart Nieuw Bijbels Lexicon. Woorden en uitdrukkingen uit de bijbel in het Nederlands van nu, uitgebreid met De Nieuwe Bijbelvertaling. 3de herziene druk. Amsterdam: Bert Bakker. 2005
Decorte, Steven, Tilly Dutilh-Ruitenberg & Truus Kruyt 'Language change and linguistic annotation in the Integrated Language Database of 8th- to 21st-Century Dutch'. In: C.D. Pusch, J. Kabatek en W. Raible (red.), Romance Corpus Linguistics II, Corpora and Diachronic Linguistics. Tübingen: Gunter Narr Verlag, p. 293-302. 2005
Dekker, Peter & Laura van Eerten 'Ga lekker zitten'. In Neerlandistiek, 28 februari 2019. [online] 2019
Dekker, Peter & Tanneke Schoonheim 'Crowdsourcing Language Resources for Dutch using PYBOSSA: Case Studies on Blends, Neologisms and Language Variation'. In: Proceedings of the enetCollect WG3&WG5 Meeting, 24-25 October 2018. [pdf] Leiden 2018
Depuydt, K.A.C. & M.W.F. Dutilh 'TEI-encoding for the Integrated Language Database of 8th-21st-Century Dutch'. In: A. Braasch / C. Povlsen (red.), Proceedings of the Tenth EURALEX International Congress (EURALEX 2002. Copenhagen, Denmark, August 13-17), vol. I, p. 683-688. 2002
Depuydt, K.A.C. Basiscodering in TEI voor de Geïntegreerde Taalbank: Het tekstencorpus. INL Working Papers 2005-1. 2005
Depuydt, Katrien, Jesse de Does, Pieter Duijff, Hindrik Sijens 'Making The Dictionary of the Frisian Language available in the Dutch historical dictionary portal'. In: Jan Odijk and Arjan van Hessen (eds.) CLARIN in the Low Countries, pp. 151-165. London: Ubiquity Press. [online] License: CC-BY 4.0 2017
Dijk, Quin van & Rob Tempelaars 'Maand in, maand uit, geen dag hetzelfde! Lexicografie uit een ander vaatje, met het rijtjeswoord als doelwit'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 173-184. 2009
Dirk Geeraerts & Fons Moerdijk 'Toetsing van een modeltheoretisch geïnterpreteerde morfologie'. In: Spektator 13 (1983-1984). 1984
Does, J. de & J. van der Voort van der Kleij 'Tagging the Dutch PAROLE Corpus'. In: M. Theune et al. (red.), Computational Linguistics in the Netherlands 2001 (Selected Papers from the Twelfth CLIN Meeting). Amsterdam - New York: Rodopi, p. 62-76. 2002
Does, Jesse de, Jan Niestadt en Katrien Depuydt 'Creating research environments with BlackLab' In: Jan Odijk and Arjan van Hessen (eds.) CLARIN in the Low Countries, pp. 151-165. London: Ubiquity Press. [online] License: CC-BY 4.0 2017
Does, Jesse de, Katrien Depuyd, Karina van Dalen-Oskam en Maarten Marx 'Namescape: NER from a Literary Perspective'. In: Jan Odijk and Arjan van Hessen (eds.) CLARIN in the Low Countries, pp. 151-165. London: Ubiquity Press. [online] License: CC-BY 4.0 2017
Dutilh, T. & T. Kruyt 'Implementation and Evaluation of PAROLE PoS in a National Context'. In: Manuel González Rodríguez en Carmen Paz Suarez Araujo (red.), Proceedings of the third International Conference on Language Resources and Evaluation (ELRA, Paris 2002), p. 1615-1621. 2002
Dutilh-Ruitenberg, M.W.F., J. de Does & J.G. Kruyt 'PAROLE: een nieuw tekstcorpus raadpleegbaar voor onderzoek'. In: Nederlandse Taalkunde 10, p. 326-334. 2005
Eerten, Laura van 'Biogondiër, ecorexia, verticaal bos - De jongste klimaatwoorden'. In: Onze Taal 88, 10, p. 16-17. 2019
Eerten, Laura van & Vivien Waszink Taalkalender 2017 2017
Eerten, Laura van & Griet Depoorter 'Het Corpus Gesproken Nederlands; een waardevolle bron van hedendaagse spraak uit Nederland en Vlaanderen'. In: Neerlandia/Nederlands van Nu 115, 3, p. 31-33. [pdf] 2011
Eerten, Laura van, Josefien Sweep, Rob Tempelaars, Boukje Verheij, Vivien Waszink & Raymond Noë Waar komt pindakaas vandaan? en 99 andere vragen over woorden. Instituut voor Nederlandse Lexicologie / Genootschap Onze Taal 2013
Eerten, Laura van, Rob Tempelaars, Boukje Verheij, Vivien Waszink, Saskia Aukema, Eva van Delft, Raymond Noë & Kees van der Zwan Waar komt suikerspin vandaan? en nog 99 andere vragen over woorden. Instituut voor de Nederlandse Taal/Genootschap Onze Taal. Thomas Rap, Amsterdam 2017
Eerten, Laura van, Tanneke Schoonheim, Josefien Sweep, Rob Tempelaars, Vivien Waszink & Raymond Noë Waar komt hagelslag vandaan? en nog 99 andere vragen over woorden. Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Genootschap Onze Taal. Thomas Rap, Amsterdam. 2015
Eerten, Laura van, Vivien Waszink Bijdragen aan: Taalkalender 2019. 2018
Eerten, Laura van, Vivien Waszink Kids, koffietjes & comfortzone. Column op: www.taalvoutjes.nl 2018
Eerten, Laura van 'Over het Corpus Gesproken Nederlands'. In: Tijdschrift Nederlandse Taalkunde 3 (2007), 194-215. 2007
Eerten, Laura van 'Achter de schermen bij het Groene boekje'. In: Taalunie: Bericht editie oktober 2015. [online] 2015
Eerten, Laura van 'Allemaal beestjes'. In: Taalvoutjes 1 oktober 2017. [online] 2017
Eerten, Laura van 'De TST-Centrale: voor het behoud van digitaal Nederlandstalig onderzoeksmateriaal'. In: EWI-Review. Magazine van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie, afl.6, p. 33. 2009
Eerten, Laura van 'Ergerwoorden'. In: Taalvoutjes 25 [online] 2016
Eerten, Laura van 'Genderneutrale kids' In: Taalvoutjes, 10 november 2017 2017
Eerten, Laura van 'Handgebaren verraden je moedertaal. Webartikel op: Kennislink. 2009
Eerten, Laura van 'Waarom Lange Frans "ochtond" zegt'. In: Onze Taal 81, 1, p. 14-15. [pdf] 2012
Eerten, Laura van 'Weg met dat woord!'. In: Taalunie: Bericht editie november 2015. [online] 2015
Eerten, Laura van 'Woordbeleg'. In: Taalvoutjes 31 dec 2015. [online] 2015
Eerten, Laura van ‘Van astronaut tot vlinder. De namen van vuurwerk’. In: Onze Taal 87, 12, p. 18-19 [pdf] 2018
Engelsman, Jaap, Joep Kruijsen, Ewoud Sanders & Rob Tempelaars (red.) Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde. Den Haag: Sdu. 2005
Fannee, Mathieu & Karling Rottschäfer ‘De naam Warmond’. In: tlant te Waremunde, een studie over Warmond in de middeleeuwen (1100-1400), pp. 7-12 2014
Fannee, Mathieu 'Hoe komt het Warmondse adellijke huis ‘te Waert’ aan zijn naam?'. In: De Hekkensluiter, Jaargang 14 (2017), nr.2. Historisch Genootschap Warmelda (Warmond) 2017
Fannee, Mathieu ‘De betekenis van veldnamen in kasteelonderzoek’. In: Kastelen en Historische Buitenplaatsen, infoblad van de Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen, nr. 3 (Noordwijk, juni 2017) 2017
Fannee, Mathieu ‘Middeleeuwse toponiemen in Warmond’. In: tlant te Waremunde, een studie over Warmond in de middeleeuwen (1100-1400), pp. 138-168 2014
Fannee, Mathieu ‘Warmonds vergeten akkerland’. Een supplement bij ‘tlant te Waremunde’. Historisch Genootschap Warmelda (Warmond). [pdf] 2017
Geerts, G. & J. Beeken 'Kan de ANS gebruiksvriendelijker worden gemaakt? De meervoudsvorming als testcase'. In: Acta Universitatis Wratislaviensis, 1356, p. 107-117. 1992
Geirnaert, D. & J. Reynaert 'Geestelijke spijs met zalige vermaning : verspreiding, overlevering en receptie van Jan van Leeuwen'. In: Th. Mertens (red.), Boeken voor de eeuwigheid: Middelnederlands geestelijk proza. Amsterdam, p. 190-209 en 426-434. 1993
Geirnaert, D. & R. Lievens 'Was kanunnik Aegidius Joye ook een 'excellens poëta'?'. In: >Biekorf 105, p. 134-147. 2005
Geirnaert, D. & R. Tempelaars 'Negentien Leidse Gezellebrieven'. In: Biekorf, themanummer Opstellen omtrent Guido Gezelle 1899-1999, afl. 99, p. 346-388. [pdf] 2000
Geirnaert, D., & Paul, J. Smith 'Tussen fabel en embleem: "De warachtighe fabulen der dieren (1567)"'. In: Literatuur 9, p. 22-33. [online] 1992
Geirnaert, D. ''Gheen ste ter weerelt'. Het devies van Jacob vander Gheenste'. In: Biekorf 105, p. 269-273. 2005
Geirnaert, D. ''Membra disiecta': banden met het versneden verleden'. In: Ria Jansen-Sieben et al. (red.) Medioneerlandistiek: een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde. Hilversum, p. 85-101. [online] 2000
Geirnaert, D. 'CD-ROM Middelnederlands'. In: K.H. van Dalen-Oskam et al. (red.), Dictionaries of medieval Germanic languages: a survey of current lexicographical projects. Turnhout, p. 11-23. 1997
Geirnaert, D. 'De kamers van rhetorica te Brugge. Een blik op 400 jaar Brugse rederijkersactiviteit'. In: Biekorf 95, p. 234-250. 1995
Geirnaert, D. 'Het verleden krijgt een toekomst: informatie over een geplande 'cd-rom Middelnederlands''. In: Trefwoord 12, p. 48-54. 1997
Geirnaert, D. 'Maarten aan Tanneke: een liefdesbrief uit de late middeleeuwen'. In: Biekorf 94, p. 248-260. 1994
Geirnaert, D. 'Museumstuk afgestoft: Antwerpse fragmenten van de Jourdein van Blaves'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL) 124, 2, p. 96-105. 2008
Geirnaert, D. 'Oudfranse verzen in een Middelnederlands rekeningenboek'. In: Biekorf 103 (2003), p. 231-235. 2003
Geirnaert, D. 'Visser versus boer, of de lof der mildheid'. In: F. Willaert et al. (red.), Tegendraads genot, opstellen over de kwaliteit van middeleeuwse teksten. Leuven: Peeters, p. 175-186. 1996
Geirnaert, D. 'A reader of the Rose in Bruges: Fragments from the Roman de la Rose in a Middle Dutch manuscript'. In: Neophilologus 1, p. 13-24. [online] 2006
Geirnaert, D. 'Honderd Biekorfjaargangen en het WNT'. In: Biekorf 100, afl. 4, p. 316-334. [pdf] 2000
Geirnaert, D. 'Jan van Leeuwen in vertaling. Onderzoek rond een Latijnse excerptencollectie'. In: Queeste 15, 1, p. 55-69. [online] 2008
Geirnaert, D. 'Over de onbetrouwbaarheid van der minnen zeden in het Antwerps Liedboek'. In: Nederlandse Letterkunde, 10 (2005), 2, p. 116-128. 2005
Geirnaert, D. 'Tellende rederijkers? Aanvulling bij de oplossing van Anthonis de Rooveres schaakbordgedicht'. In: Biekorf 106, p. 226-233. 2006
Geirnaert, D. Recensie van F. Debrabandere, 'West-Vlaams etymologisch woordenboek'. In: Biekorf 103 (2003), p. 321-323. [online] 2003
Geirnaert, Dirk & Hans Kienhorst ’Wie is De cock? Twee blaadjes met aan de “cock van Gruenendale” toegeschreven teksten (Collectie Soeterbeeck, Fr. 20)’. In: Ons geestelijk erf, 86 (2015), p. 24-40 [online] 2015
Geirnaert, Dirk & Robrecht Lievens Van zondeval tot hemel. Staties uit de heilsgeschiedenis. Een reeks geïllustreerde devotionele strofen van Anthonis de Roovere (Gouda, 1482). Jaarboek 2013 Koninklijke soevereine hoofdkamer van Retorica „De Fonteine“ te Gent. LXIII. Tweede reeks, nr. 55. Gent. 2018
Geirnaert, Dirk 'Nieuw woordenboek van het West-Vlaams verschenen' (recensie van F. Debrabandere, 'West-Vlaams zakwoordenboek', Antwerpen, 2010). In: Biekorf 110, p. 466-467. [online] 2010
Geirnaert, Dirk 'Restauratie met rekenfout. Eduard de Denes chronogram voor de Bogardenschool'. In: Biekorf 111, p. 186-191. 2011
Geirnaert, Dirk 'Werken aan de toekomst van het verleden: van MNW naar MNW_online'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 201-214. 2009
Geirnaert, Dirk 'In memoriam Félicien de Tollenaere (1912-2009)'. In: Biekorf 110, p. 118-119. 2010
Geirnaert, Dirk 'In memoriam Nienke Bakker (1916-2011)'. In: Biekorf 111, p. 486-487. 2011
Geirnaert, Dirk ’Eduard de Dene in Groningen’. InBiekorf 115 (2015), p. 329-332 [online] 2015
Geirnaert, Dirk ’Leidse gedenksteen ontraadseld’. In: Leids Jaarboekje 2012, p. 66-72 [online] 2012
Geirnaert, Dirk ’One hundred and eleven Drawings identified as the Work of Marcus Gheeraerts’. Webartikel op University Leiden – Leiden Arts in Society Blog, October 2018. [online] 2018
Geirnaert, Dirk ’Pastoorsmeid in het Ancien Régime: een profielschets op rijm’. In: Biekorf 114 (2014), p. 151-162 [online] 2014
Geirnaert, Dirk ’Verhelderende dialogen bij de vakman’. In: Madoc. Tijdschrift voor de Middeleeuwen 27 (2013), p. 211-220 [online] 2013
Geirnaert, Noël & Marijke Mooijaart 'Een onbekende middelnederlandse oorkonde uit 1265 van de schepenen van het Brugse vrije'. In: Taal en Tongval XLIV, 1, p. 71-75. 1992
Heestermans, H. 'Een nationaal museum der taalvormen: de totstandkoming van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)'. In: Onze Taal 68, p. 90-92. 1999
Heyvaert, F., A. Moerdijk, M. Mooijaart, M. Smits & R. Tempelaars (red.) Het grootste woordenboek ter wereld. Een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT). Den Haag: Sdu. 1998
Heyvaert, F. 'An outline for a semantic categorization of adjectives'. In: A. Dykstra & T. Schoonheim (red.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress. [pdf] 2010
Heyvaert, Frans 'Terug naar school!' In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 143-160. [pdf] 2009
Honselaar, W.J.J. & J. Sweep ‘Arguments between rigidity and flexibility. A lexicographic problem’. In: H.A. van der Liet & M. Norde (Eds.), Language for its own sake: essays on language and literature offered to Harry Perridon (Amsterdam Contributions to Scandinavian Studies). Amsterdam: Scandinavisch Instituut, p. 81-111. 2012
Jong, Ellen de & Mariëlle Smits 'Manuscriptvoorbereiding en correctie'. In: F. Heyvaert et al. (red.), Het grootste woordenboek ter wereld: een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Den Haag: Sdu, p. 77-99. 1998
Kamp, P.H.J. van der & J.G. Kruyt 'Putting the Dutch PAROLE Corpus to Work'. In: M.T. Lino et al. (red.), Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation. Parijs: ELRA, p. 1767-1770. 2004
Kamp, P.H.J. van der 'European Language Activity Network — ELAN'. In: STDH Nieuwsbrief 11, p. 5-7. 1999
Kamp, Peter van der 'De ontwikkeling van het ANW-artikelformulier: grenzen aan de groei'. In: Fons Moerdijk, Ariane van Santen & Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden, p. 151-160. 2007
Kenter, Tom, Tomaz Erjavec, Maja Zorga Dulmin & Darja Fiser Lexicon construction and corpus annotation of historical language with the CoBaLT editor. [pdf] 2012
Kilgarriff, Adam & Carole Tiberius 'The Sketch Engine for Dutch with the ANW corpus'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 237-255. 2009
Kilgarriff, Adam & Carole Tiberius ‘Genre in a Frequency Dictionary’. In: Andrew Hardie and Robbie Love (eds.), Corpus Linguistics 2013 Abstract Book. Lancaster. UCREL, 142-144. [pdf] 2013
Kinable, D.C.J. 'At the Crossroads of Digital Humanities and Historical Lexicography: The Middle Dutch "Seemly Play (Abel Spel) of Winter and Summer" as a Research Case'. In: Journal of Digital Scholarship in the Humanities [online] 2017
Kinable, Dirk 'Redactionele en computationele voorbeeldselectie'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 161-172. 2009
Kinable, Dirk '"Semagrams" in Historical Lexicography and their Applicability for Text Research. The Case of "Maskeroen"'. In: International Journal of Lexicography 26 (2013), p. 424-448. [online] 2013
Kinable, Dirk 'Computerized restoration of historical dictionaries: uniformization and date-assigning in dictionary quotations of the Woordenboek der Nederlandsche Taal'. In: Journal of literary and linguistic computing (2006) 21 (3), p. 295-310. [online] 2006
Kinable, Dirk 'Een wereldbeschouwelijke spiegel voor de leek: codex Marshall 29.' In: Spiegel der Letteren 43 (2001), p. 3-31. 2001
Kinable, Dirk 'Latijnse en Middelnederlandse "disputaties". Babelse tweespraak en lexicale analyse'. In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 15 (2008), p. 70-95. [online] 2008
Kinable, Dirk 'Lees maar, er staat vaak niet wat er staat. Over interpretatiemoeilijkheden in de WNT-lexicografie'. In: Heyvaert, F. (red.), Het grootste woordenboek ter wereld. Een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Den Haag: Sdu, p. 211-235. 1998
Kinable, Dirk 'Reflections on the concept of a scholarly dictionary'. In: Kernerman Dictionary News 23. [online] 2015
Kinable, Dirk Facetten van Boendale. Literair-historische verkenningen van Jans Teesteye en de Lekenspiegel (diss.). Leiden 1997. 1997
Kovar, Vojtech, Simon Krek, Irena Srdaovid, Carole Tiberius & Adam Kilgarriff 'A Quantative Evaluation of Word Sketches'. In: Proceedings of the XIV Euralex International Congress. 2010
Kruyt J.G. 'Taaltechnologische vooruitgang: een reeks "kleine onnozele ontdekkingjes". In: F. , Ariane van Santen & Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden, Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Uitgeverij Koninklijke Brill Leiden, p. 161-168. 2007
Kruyt, J.G. & Dutilh, M.W.F. 'A 38 Million Words Dutch Text Corpus and its Users'. In: Lexikos (Afrilex-reeks 7), p. 229-244. 1997
Kruyt, J.G. & J.J. van der Voort van der Kleij 'Converting the historical dictionary of Dutch to electronic form'. In: Optical Character Recognition in the Historical Discipline, Proceedings of an international workshop organized by Netherlands Historical Data Archive and Nijmegen Institute for Cognition and Information. Göttingen: Max-Planck-Institut für Geschichte, p. 131-138. 1993
Kruyt, J.G. & J.J. van der Voort van der Kleij 'Towards a computerized historical dictionary of Dutch'. In: Acta Linguistica Hungarica 41 (1-4). Boedapest: Hungarian Academy of Sciences, p. 159-174. 1992
Kruyt, J.G. & J.J. van der Voort van der Kleij 'Towards a computerized historical dictionary of Dutch: from printed dictionary to correct text file'. In: F. Kiefer et al. (red.), Papers in computational lexicography COMPLEX '92. Boedapest: Hungarian Academy of Sciences, p. 203-210. 1992
Kruyt, J.G. & P.G.J. van Sterkenburg, 'A new Dutch Spelling Guide'. In: H. Rettig (red.), Language Resources for Language Technology. Proceedings of the First European TELRI Seminar. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache, p. 133-141. 1996
Kruyt, J.G. & P.G.J. van Sterkenburg 'Corpus Design criteria'. In: Calzolari, N., M. Baker en J.G. Kruyt (red.), Towards a Network of European Reference Corpora: Report of the NERC Consortium Feasibility Study. Linguistica Computazionale vol. XI. Pisa: Giardini, p. 57-72. 1996
Kruyt, J.G. & P.G.J. van Sterkenburg 'A new Dutch Spelling Guide'. In: Language Resources for Language technology, Proceedings of the first TELRI European Seminar in Tihany, p. 133-141. 1995
Kruyt, J.G., S.A. Raaijmakers, P.H.J. van der Kamp, & R.J. van Strien 'On-line Access to Linguistically Annotated Text Corpora of Dutch via Internet'. In: H. Rettig (red.), Language Resources for Language Technology. Proceedings of the First European TELRI Seminar. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache, p. 173-178. 1996
Kruyt, J.G. 'De informatiedrager als informant: digitale tekstcorpora'. In: Handelingen LX der Koninlijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Themanummer: De informatiedrager als informant. Brussel, p. 71-86. 2007
Kruyt, J.G. 'Dutch Written Language Resources, their Users and Uses'. In: Proceedings First International Conference on Language Resources en Evaluation, ELRA, Parijs, p. 959-963. 1998
Kruyt, J.G. 'Elektronische woordenboeken en tekstcorpora voor Europese taaltechnologie'. In: Trefwoord 12, Jaarboek Lexicografie 1997-1998, p. 28-42. 1998
Kruyt, J.G. 'Language Databases for Dutch'. In: The Low Countries 1996-97, Year Book of the Flemish-Netherlands Foundation 'Stichting Ons Erfdeel', p. 279-280. 1996
Kruyt, J.G. 'Nationale tekstcorpora in internationaal perspectief'. In: Forum der Letteren 36, p. 47-58. 1995
Kruyt, J.G. 'Technologies in Computerized Lexicography'. In: Lexikos 5 (Afrilex-reeks 5b), p. 117-137. 1995
Kruyt, J.G. 'The Integrated Langauage Database of 8th - 21 st-Century Dutch'. In: M.T. Lino, M. F. Xavier, F. Ferreira, R. Costa, R. Silva (red.), Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation. Parijs: ELRA, p. 1751-1754.' 2004
Kruyt, J.G. 'Towards the Integrated Language Database of 8th-21st-Century Dutch'. In: Revue française de linguistique appliquée, V-2, p. 33-44. 2000
Kruyt, J.G. 'Valkuilen bij corpusonderzoek'. In: Nederlandse Taalkunde 3, 2, p. 137-140. 1998
Kruyt, J.G. 'Woordsoorttoekenning in de Geïntegreerde Taalbank'. In: J. Engelsman et al. (red.), Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde. Den Haag: Sdu, p. 81-84. 2005
Kruyt, Truus 'Het WNT: een schitterende diamant in een elektronische schatkamer'. In: Trefwoord 13, Jaarboek Lexicografie 1998-1999, p. 84-87. [online] 1998
Kruyt, Truus 'Lexicologie in een maatschappelijke context: spinning'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 289-295. 2009
Kruyt, Truus 'Multifunctional linguistic databases: Their multiple use'. In: Piet van Sterkenburg (red.), A Practical Guide to Lexicopraphy. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, p. 194-203. 2003
Landsbergen, Frank, Carole Tiberius & Roderik Dernison 'Taalportaal: an Online Grammar of Dutch and Frisian'. In: Nicoletta Calzolari et al. (red.), Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). [online] 2014
Landsbergen, Frank 'Dat is wel echt een dingetje'. In: Ronny Boogaart, Saskia Lensink & Alex Reuneker (red.), Aries netwerk. Een constructicon, p. 132-134. 2016
Leuvensteijn, J.A., W.J.J. van Pijnenburg & M.C. van den Toorn 'Inleiding'. In: M.C. van den Toorn et al. (red.), Geschiedenis van de Nederlandse taal. Amsterdam University Press, Amsterdam. [online] 1997
Maks, I. & B. Boelhouwer 'Exploring opportunities for comparability and enrichment by linking lexical databases'. In: Proceedings of the 5th International Conference of Language Resources, pp. 1874-1879. 2006
Maks, I., C. Tiberius & R. van Veenendaal 'Standardising bilingual lexical resources according to the Lexicon Markup Framework. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'08). [pdf] 2008
Moerdijk, A.M.F.J. en R. Tempelaars Van A tot Z en verder… Lezingen bij de voltooiing van het WNT. 's Gravenhage: Sdu. 1999
Moerdijk, A. 'Het WNT als organisatie'. In: F. Heyvaert et al. (red.), Het grootste woordenboek ter wereld: een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Den Haag: Sdu, p. 11-24. 1998
Moerdijk, F. 'The Dictionary of the Dutch Language. Its Main Characteristics and its Impact on New Projects'. In: Proceedings of the OVI-Conference, Florence 9-11 juli 2000. 2000
Moerdijk, F. 'Voorbericht' en 'Inleiding', in: Aanvullingen WNT, Deel I, blz. VII-XLVII. B t/m Barogram, in a.w., kolom 67-151. 2001
Moerdijk, F. 'Woordenboeken in het nieuwe millennium'. In: Trefwoord, december 2000. [online] 2000
Moerdijk, Fons & Rob Tempelaars 'Steeds losser op z'n Engels? De spelling van tweeledige samenstellingen in het eigentijdse Nederlands'. In: Saskia Daalder, Theo Janssen en Jan Noordegraaf (red.), Taal in verandering. Artikelen aangeboden aan Arjan van Leuvensteijn bij zijn afscheid van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU, p. 37-49. 2004
Moerdijk, Fons, Ariane van Santen & Rob Tempelaars (red.) Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden. 2007
Moerdijk, Fons, Carole Tiberius & Jan Niestadt 'Accessing the ANW Dictionary'. In: Proceedings of the Workshop on Cognitive Aspects of the Lexicon (COGALEX 2008). Coling 2008 Organizing Committee, p. 18-24. Pdf 2008
Moerdijk, Fons 'Chronologische lexicografie en het gele boekje van Wil Pijnenburg'. In: Gehugdic sis samnungun thinro. Liber amicorum Willy Pijnenburg. Groningen: Gopher, p. 191-223. 2005
Moerdijk, Fons 'Das Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) und elexiko — ein Vergleich'. In: Annette Klosa (red.), Lexikografische Portale im Internet. OPAL (Online publizierte Arbeiten zur Linguistik) 1, p. 143-151. 2008
Moerdijk, Fons 'De lexicografie van persoonsnamen'. In: Ronny Boogaart et al. (red.), Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse Universiteit. SNL-reeks 20. Leiden: Stichting Neerlandistiek, p. 237-250. 2009
Moerdijk, Fons 'De wording van het Algemeen Nederlands Woordenboek'. In: Neerlandistiek de grenzen voorbij. Handelingen van het Vijftiende Colloquium Neerlandicum 15. Woubrugge: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, p. 431-443. [online] 2004
Moerdijk, Fons 'Definities met een aanloopje'. In: Johan De Caluwe et al. (red.), Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. Vakgroep Nederlandse Taalkunde Gent - Academia Press, p. 621-629. 2004
Moerdijk, Fons 'Definities, frames en semagrammen. Betekenisbeschrijving in het ANW'. In: Fons Moerdijk, Ariane van Santen en Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden, p. 63-75. 2007
Moerdijk, Fons 'Doe je "neuken" zo? De weerslag van de seksuele revolutie in de lexicografie van het Standaardnederlands'. In: Jan Stroop (red.) Waar gaat het Nederlands naartoe? Panorama van een taal. Amsterdam: Bert Bakker, p. 341-352. 2003
Moerdijk, Fons 'Een nieuwe generatie elektronische woordenboeken'. In, p. Boersma, P. Hemminga, G.Th. Jensma (red.), Philologia Frisica Anno 2005. Lezingen fan it sechtjinde Frysk filologekongres 14, 15 en 16 desimber 2005. Leeuwarden: Friske Akademy, p. 195-217. 2007
Moerdijk, Fons 'Frames and Semagrams. Meaning Description in the General Dutch Dictionary'. In: Elisenda Berndal & Janet De Cesaris (red.), Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008), p. 561-571. 2008
Moerdijk, Fons 'Het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)'. In: Nederlandse Taalkunde 9, p. 175-182. [pdf] 2004
Moerdijk, Fons 'Het belang van neologismen voor de lexicale semantiek, 'kamerbreed' geëtaleerd'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jaargang 101 (1985). 1985
Moerdijk, Fons 'Metalexicografie en betekenisbeschrijving in het WAT'. In: 'n Man wat beur. Huldiginsbundel vir Dirk van Schalkwyk. Stellenbosch: Buro van die WAT, p. 86-106. 2003
Moerdijk, Fons 'The codification of semantic information'. In: Piet van Sterkenburg (red.), A Practical Guide to Lexicography. Amsterdam: John Benjamins, p. 279-297. 2003
Moerdijk, Fons 'Woordenschat en woordenboek'. In: Nicoline van der Sijs, Jan Stroop, Fred Weerman (red.), Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom. Amsterdam: Bert Bakker, p. 98-108. 2006
Moerdijk, Fons Handleiding bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). 's-Gravenhage: Sdu. 1998
Moerdijk, Fons Het woord als doelwit. Amsterdam: Vossiuspers UvA. (Rede. Uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Nederlandse Lexicografie aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 19 april 2002.) 2002
Mooijaart, M.A. & P.G.J. van Sterkenburg 'Inleidende opmerkingen bij het taalgebruik'. In: Stanisław Prędota, m.m.v. M.A. Mooijaart & P.G.J. van Sterkenburg, Een laatmiddeleeuws gebedenboek uit de kring van de Moderne Devotie, hs. Wrocław, Biblioteka Kapitulna 716. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocłlawskiego, p. 10-19. 1998
Mooijaart, M.A. & R. Tempelaars 'Lexicologie'. In: M.C. van den Toorn et al. (red.), Geschiedenis van de Nederlandse taal. Hoofdstuk 6, Nieuwnederlands (circa 1650-1880), 6.5. Amsterdam: Amsterdam University Press 1997.p. 429-453. [online] 1997
Mooijaart, M.A., D.J.G. Geirnaert & R. Tempelaars 'Lexicologie'. In: M.C. van den Toorn et al. (red.), Geschiedenis van de Nederlandse taal. Hoofdstuk 5, Vroegnieuwnederlands (circa 1550-1650), 5.2.4. Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 334-357. [online] 1997
Mooijaart, M.A. 'Ick groete di ─ Ick gruete iu. Interne taalvariatie in het gebedenboek hs. 716 uit de Dombibliotheek van Wrocław'. In: Neerlandica Writislaviensia IX, p. 85-96. 1996
Mooijaart, M.A. 'Spelling- en taalvariatie bij zeven 13e-eeuwse klerken'. In: Voortgang 11, p. 155-179. 1990
Mooijaart, M.A. 'Vroegmiddelnederlandse taalvariatie. Materiaalverzameling en karteermethode'. In: TNTL 106, p. 40-65. 1990
Mooijaart, M.A. Atlas van Vroegmiddelnederlandse Taalvarianten. Utrecht: LEd. (dissertatie Leiden). [online] 1992
Mooijaart, M. 'Negentiende-eeuws Vlaams in het WNT'. In: Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114, p. 33-53. 2004
Mooijaart, M. 'Niet bedacht op onderduiken. Het WNT in revisie'. In: Neerlandica Wratislaviensia XIII, p. 75-85. 2001
Mooijaart, Marijke & Hans Westgeest 'Muziek in de kathedraal. De muzikale vakwoordenschat in het WNT'. In: Trefwoord 11, p. 53-69. [pdf (2004)] 1996
Mooijaart, Marijke & Hans Westgeest 'Terminology and the Woordenboek der Nederlandsche Taal', in: Willy Martin, Willem Meijs, Margreet Moerland et al. (red.), Euralex 1994 Proceedings. Amsterdam, p. 555-564. [pdf] 1994
Mooijaart, Marijke & Marijke van der Wal (red.) 'Yesterday's Words'. In: Mooijaart & Van der Wal (red.), Yesterday's Words. Contemporary, Current and Future Lexicography, p. 2-15. 2008
Mooijaart, Marijke & Marijke van der Wal Nederlands van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw. Cursus Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands. Nijmegen: Vantilt (2de, herziene druk). 2011
Mooijaart, Marijke & Marijke van der Wal Nederlands van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw. Cursus Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands. Nijmegen: Vantilt. 2008
Mooijaart, Marijke & Peter van der Heijden 'Linguïstische en geografische afstand in dertiende-eeuws Middelnederlands'. In: Taal en Tongval XLIV, 2, p. 188-216. 1992
Mooijaart, Marijke (red.) Discussie 'Historische woordenboeken op internet'. In: Nederlandse Taalkunde 16, 2, p. 142-242. 2011
Mooijaart, Marijke '"Een stilleven van een romer ende een witte-brootsbol". Schilderijbenamingen in de zeventiende-eeuwse schilderkunst van de Lage Landen'. In: Fons Moerdijk, Ariane van Santen & Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Afscheidsbundel Piet van Sterkenburg. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden, p. 233-240. [online] 2007
Mooijaart, Marijke '"Het is vast gezocht, dat gevonden moet zijn". Idiomatische verbindingen in het WNT'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 297-308. 2009
Mooijaart, Marijke 'Scenct claereit end rode wijn... . Over de betekenis van rood in het Middelnederlands'. In: Arend Quak & Tanneke Schoonheim (red.), Gehugdic sis samnungun thinro. Liber amicorum W.J.J. Pijnenburg. Groningen: Gopher, p. 225-241. [pdf] 2005
Mooijaart, Marijke 'Adam en Eva en het moderne taalparadijs'. In: Nederlands Dagblad, 27-11-2009, Het Katern, p. 1. [online] 2009
Mooijaart, Marijke 'Apherdianus, 16th-century Dutch proverbs and the Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)em>'. Paper ICHLL 5, Oxford 14-16 June 2010. [online] 2011
Mooijaart, Marijke 'Beginnen bij de Z'. In: Trefwoord 13, WNT-special, sectie 'Bij de voltooiing van het WNT', p. 80-83. 1998
Mooijaart, Marijke 'Citations in the Woordenboek der Nederlandsche Taal'. In: Julie Coleman & Anne McDermott (red.), Historical Dictionaries and Historical Dictionary Research. Lexicographica Series Maior 123. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, p. 201-211. 2004
Mooijaart, Marijke 'De letter als lemma'. In: Stefan Kiedrón und Agata Kowalska-Szubert (red.), Thesaurus polyglottus et flores quadrilingues. Festschrift für Stanisław Prędota zum 60. Geburtstag. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wroclawskie Wydawnictwo Oświatowe, p. 263-273. [online] 2004
Mooijaart, Marijke 'De woordenboeken in het Woordenboek.'In: F. Heyvaert et al. (red.), Het grootste woordenboek ter wereld. Een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT). Den Haag: Sdu, p. 259-279. 1998
Mooijaart, Marijke 'Dichter bij de taal kun je niet komen. Over het Frysk Hânwurdboek als eentalig woordenboek'. In: Trefwoord (E-zine) 2009. [online] 2009
Mooijaart, Marijke 'Dictionary of the Golden Age'. In: Mooijaart & Van der Wal (red.), Yesterday's Words. Contemporary, Current and Future Lexicography, p. 230-240. 2008
Mooijaart, Marijke 'Doorlopende lexicografie: vier historische woordenboeken van het Nederlands in één databank'. In: Neerlandica Wratislaviensia XIX, p. 5-17. 2010
Mooijaart, Marijke 'Geen geelzucht, maar geldzucht: zucht als tweede lid van samenstellingen in de geschiedenis van het Nederlands'. In: Ariane van Santen & Marijke van der Wal (red.), Taal in tijd en ruimte. Voor Cor van Bree bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Taalkunde en Taalvariatie aan de Vakgroep Nederlands van de Rijksuniversiteit Leiden. Leiden: SNL, p. 95-104. 1997
Mooijaart, Marijke 'Geographical and linguistic distance in thirteenth-century Dutch'. In: Jaces Fisiak (red.), Medieval Dialectology. Trends in Linguistics. Studies and Monographs 79. Berlin-New York: Mouton de Gruyter, p. 137-152. 1995
Mooijaart, Marijke 'Het WNT in 2002.' In: De Woordenaar 6, p. 1-8. [online] 2002
Mooijaart, Marijke 'In den beginne ... Genesis in het Nederlands van 2001'. In: Met andere woorden 20, p. 13-19. 2001
Mooijaart, Marijke 'Johannes van der Schaar'. In: Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel, Karina van Dalen-Oskam & Jan Noordegraaf, Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek. Elektronische publicatie Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. [online] 2010
Mooijaart, Marijke 'M.J. Koenen'. In : Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel, Karina van Dalen-Oskam & Jan Noordegraaf (red.), Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek. Elektronische publicatie Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. [online] 2004
Mooijaart, Marijke 'Morfologische verandering in het Nederlands van de dertiende tot de zeventiende eeuw - de vorming van vrouwelijke persoonsnamen'. In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 33, p. 193-213. 1991
Mooijaart, Marijke 'Niet stichtend, wel onmisbaar: belul als voorloper van benul'. In: Jaap Engelsman, Joep Kruijsen et al. (red.), Taal als levenswerk. aspecten van de Nederlandse taalkunde. Den Haag: Sdu, p. 90-95. 2005
Mooijaart, Marijke 'Nieuw: Oud-Nederlands'. In: Metaal, tijdschrift voor Neerlandici 3, 2, p. 18-19. 2006
Mooijaart, Marijke 'Rijk van taal en spraak. Nederlands in het Amsterdam van 1620'. In: Simon Groot (red.), Kerstmotetten voor Ons'Lieve Heer op Solder, p. 16-20. 2010
Mooijaart, Marijke 'Some Remarks on the Atlas of Early Middle Dutch Linguistic Variants'. In: Wolfgang Viereck (hrsg.), Historische Dialektologie und Sprachwandel. Verhandlungen des Internationalen Dialektologenkongresses Bamberg 29.7.- 4.8.1990 Band 2. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. 367-377. 1993
Mooijaart, Marijke 'The complete history? Dutch words in four historical dictionaries'.In: John Considine (red.), Current projects in historical lexicography. Newcastle: Cambridge Scholars, p. 83-98. 2010
Mooijaart, Marijke 'The negation particle ne in the historical dictionaries of Dutch'. In: Anne Dykstra & Tanneke Schoonheim (red.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress. Leeuwarden: Fryske Akademy, p. 1033-1043. 2010
Mooijaart, Marijke 'Tichter by de taal kin men net komme. Oer it Frysk Hânwurdboek as ientalich wurdboek'. In: Pompeblêden 80, p. 22-24. 2009
Mooijaart, Marijke 'Van acht (507) tot zwangerschap (1851): historische lexicografie van boek tot internet'. In: Nederlandse Taalkunde 16, 2, p. 141-152. 2011
Mooijaart, Marijke 'Verandering in het kwadraat: het redactionele taalgebruik in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)'. In: Saskia Daalder, Theo Janssen & Jan Noordegraaf (red.), Taal in verandering. Artikelen voor Arjan van Leuvensteijn, aangeboden bij zijn afscheid van de Vrije Universiteit. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU, p. 51-59. 2004
Mooijaart, Marijke 'Verhalen en vertalen. Bijbelse sporen in de Nederlandse woordenschat'. In: Nicoline van der Sijs (red.), Leeg en ijdel. Den Haag: Sdu, p. 11-38. 2005
Mooijaart, Marijke 'Vroegmiddelnederlands' en 'Kerk en godsdienst'. In: Nicoline van der Sijs, Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands. Den Haag: Sdu, p. 135-136 en p. 249-250. 1996
Mooijaart, Marijke 'Wachtendonckse Psalmen tussen Vulgaat en De Nieuwe Bijbelvertaling. Over de interpretatie van Oudnederlandse psalmwoorden'. In: Ronny Boogaart et al. (red.), Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse Universiteit. SNL-reeks 20. Leiden: Stichting Neerlandistiek, p. 251-260. 2009
Mooijaart, Marijke Bespreking van: Corrie de Haan, 'Dichten in stijl. Duitse kleuring in Middelnederlandse teksten'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 117, 4, p. 388-390. 2001
Mooijaart, Marijke Bespreking van: I. van Hardeveld-Kooi, 'Lodewijk Meijer (1629-1681) als lexicograaf'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 118. 2002
Mooijaart, Marijke Bespreking van: Margit Rem, 'De taal van de klerken uit de Hollandse grafelijke kanselarij (1300-1340). Naar een lokaliseringsprocedure voor het veertiende-eeuws Middelnederlands'. In: Nederlandse Taalkunde 9, p. 277-281. 2004
Mooijaart, Marijke Boekbespreking van: Jan Posthumus, 'Lexicografie in Nederland. Peilingen in de negentiende en twintigste eeuw'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 126, p. 427-429. 2010
Nathan, D. & R. Van Veenendaal 'DAM-LR as a Language Archive Federation: strategies and prospects'. In: Proceedings of the 5th International Conference of Language Resources (2006), p. 23-26. [pdf] 2006
Niestadt, Jan 'De ANW-artikeleditor: software als strategie'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 215-222. 2009
Pijnenburg, W.J.J. & J. Portier 'Naar een taaldatabank van het Nederlands'. In: Handelingen van het 38e Nederlandse Filologencongres (Nijmegen 16-17 april 1984), p. 345-355. 1984
Pijnenburg, W.J.J. & J. Portier 'The Lexical Database of the Dutch Language'. In: Proceedings of the XIth ALLC Conference (2-4-86), p. 301-307. 1986
Pijnenburg, W.J.J. 'Das altniederländisches Wörterbuch'. In: Quod Vulgo Dicitur. Amsterdamer Beiträge zur Älteren Germanistik. Rodopi, p. 5-18. 2003
Pijnenburg, W.J.J. 'Het Oudnederlands Woordenboek (ONW): een gat in de Nederlandse lexicografie'. In: Mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten, 2, p. 4-7. 1999
Pijnenburg, W.J.J. 'Vroegmiddelnederlands (circa 1200-1350)'. In: M.C. van den Toorn et al. (red.), Geschiedenis van de Nederlandse taal. Amsterdam: Amsterdam University Press. [online] 1997
Pijnenburg, Willy & Tanneke Schoonheim 'Wie is de mol?' In: Voor Magda, huldealbum voor prof. dr. Magda Devos. 2010
Poel, Dieuwke van der, Dirk Geirnaert, Hermine Joldersma & Johan Oosterman (red.), met reconstructie van de melodieën door Louis Grijp Het Antwerps Liedboek. Tielt 2004
Prędota, Stanisław & Marijke Mooijaart Honderd Parabolen van Erasmus in Nederlandse vertaling. Hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 524². Aanhangsel: Erasmus in Poolse vertalingen. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 2010
Prędota, Stanisław & Marijke Mooijaart Reyer Gheurtz' Adagia. Hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 524². Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 2009
Quak, A. & Tanneke Schoonheim (red.) Gehugdic sis samnungan thinro. Liber amicorum W.J.J. Pijnenburg. Amsterdam: Gopher. 2005
Raaijmakers, S. A. 'Finding Representations for Memory-Based Language Learning'. In: Proceedings CoNLL-99, p. 24-32. 1999
Renckens, E. & L. van Eerten Taal- en spraakles voor de computer. Webartikel op: Kennislink 2009
Ruitenberg, Tilly, Jesse de Does & Katrien Depuydt 'Developing GiGaNT, a lexical infrastructure covering 16 centuries'. In: Proceedings of the XIV Euralex International Congress (2010). [pdf] 2010
Sanders, Ewoud & Rob Tempelaars Krijg de vinkentering! 1001 Nederlandse en Vlaamse verwensingen, met een Woord vooraf door Gerrit Komrij. Amsterdam: Contact (tweede druk). 1998
Schoonheim, T.H. & N. van der Sijs 'Meer dan hebban olla vogala'. In: Onze Taal, 10, p. 266-269. 2005
Schoonheim, T.H., W. J. J. Pijnenburg & A. Quak 'Quod vulgo dicitur. Studien zum Altniederländischen'. In: Amsterdamer Beiträge zur Älteren Germanistik, 57. 2003
Schoonheim, T.H. 'Hebban olla vogala ... en de rest'. In: Trefwoord (2003). [online] 2003
Schoonheim, T.H. 'Het Oudnederlands en zijn frequentste woorden'. In: J. Engelsman (red.) Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde. Sdu, p. 144-149. 2005
Schoonheim, T.H. 'Von alvit bis wurm. Die Rolle der Namenforschung bei der Rekonstruktion des altniederländischen Wortschatzes'. In: Amsterdamer Beiträge zur Älteren Germanistik, 57. 2003
Schoonheim, Tanneke & Nicoline van der Sijs 'De tale Kanaäns in beweging. Een inventarisatie van het taalgebruik in de Delftse bijbel (1477) en de Statenvertaling (1637)'. In: Ronny Boogaart et al. (red.). Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit. Leiden: SNL, p. 313-325. 2009
Schoonheim, Tanneke & Nicoline van der Sijs 'Yankee, een Nederlandse Amerikaan'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 321-334. 2009
Schoonheim, Tanneke & Rob Tempelaars 'Dutch Lexicography in Progress, The Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)'. In: Anne Dykstra & Tanneke Schoonheim (red.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress. Leeuwarden, Fryske Akademy/Af&ucedil;k, p. 179 (abstract) en cd-rom. 2010
Schoonheim, Tanneke & Veronique de Tier 'Better Nicely Linked than Poorly Copied. Historical and Regional Dictionaries of Dutch Digitally United'. In: Anne Dykstra & Tanneke Schoonheim (red.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress. [pdf] 2010
Schoonheim, Tanneke, Rob Tempelaars en Vivien Waszink De nieuwe woorden van 2015. Amsterdam University Press, Amsterdam. 2016
Schoonheim, Tanneke 'Het Lexicon van Leidse Achternamen'. In: Fons Moerdijk, Ariane van Santen & Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden 2007
Schoonheim, Tanneke 'Lat. mare of Onl. marc, een nieuwe Oudnederlandse Orosiusglosse?' In: Amsterdamer Beiträge zur Älteren Germanistik, 67, p. 259-269. [pdf] 2011
Smessaert, H. & J. Beeken 'The Syntax of Dutch connectives: some preliminary observations'. In: Leuvense Bijdragen, 84, 3, p. 375-396. 1995
Sterkenburg, P.G.J. van, T. Kruyt & P. van der Kamp Blauwdruk voor onderhoud, beheer en distributie van door de overheid gefinancierde digitale materialen. Den Haag: Nederlandse Taalunie. 2002
Sterkenburg, P.G.J. van Van woordenlijst tot woordenboek: inleiding tot de geschiedenis van woordenboeken van het Nederlands. Leiden: Brill. 1984
Sterkenburg, Piet van (red.) A Practical Guide to Lexicography. Amsterdam: John Benjamins. 2003
Sterkenburg, Piet van 'Hedendaags Nederlands en metalexicografie'. In Ronny Boogaart et al. (red.). Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit. Leiden: SNL, p. 261-270. 2009
Steurs, F. 'Is Taal Business?' In: Ad Rem (VVZC) Vol. 31 Issue 1, pp., 12-14 2017
Steurs, F. 'Taaldiversiteit in economisch perspectief. Is er ook ruimte voor regiolecten en dialecten?' In: De Tier, V, Wijngaard, T en Ghyselen, Q. Taalvariatie in de meertalige grootstad. Stichting Nederlandse Dialecten vzw, Leiden 2017 2017
Steurs, Frieda 'De juridische toren van Babel – de (on)vertaalbaarheid van juridische teksten.' . In : Teksten in beweging. Ewout van der Knaap & Cees Koster (red). Vantilt, Nijmegen. [pdf] 2019
Steurs, Frieda 'Taal in het tijdperk van kunstmatige intelligentie. Wat met de beveiliging van onze taaldata?' In Technologie, ethiek en beleid, Brussel, Politeia [pdf] 2019
Steurs, Frieda 'Taal is Business! Over globalisering en toepassingen in de taalkunde' In: Neerlandica Wratislaviensa XXVIII. Op reis! . Wroclaw, Wydawnictwo. Unviwersytetu Wroclawskiego 2019
Sweep, J. Metonymical Object Changes. A corpus-oriented study on Dutch and German. LOT dissertation series 309. Utrecht: LOT [Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap / Netherlands Graduate School of Linguistics]. [pdf 2012
Sweep, J. ‘Modern dictionaries in higher language education. The Dictionary of Contemporary Dutch (ANW) as an example’. In: Proceedings of the 2012 "Van Schools tot Scriptie" Colloquium, Leiden. [online] 2012
Sweep, J. ‘The onomasiological side of metonymy’. In: R. Genis, E. de Haard, J. Kalsbeek, E. Keizer & J. Stelleman (Eds.), Between West and East. Festschrift for Wim Honselaar [Pegasus Oost-Europese Studies 20]. Amsterdam: Uitgeverij Pegasus, p. 611-631. 2012
Sweep, Josefien 'Metonymy determining the type of the direct object'. In: Proceedings of metonymy 2011. When arguments don't fit verbs: Interdisciplinary approaches to metonymy and coercion. [pdf] 2011
Sweep, Josefien 'Metonymical Object Changes in Dutch: Lexicographical choices and verb meaning'. In: Anne Dykstra & Tanneke Schoonheim (red.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress. [pdf] 2010
Sweep, Josefien 'Metonymical transfers: The complex relation of metonymy and grammar'. In: Linguistics in Amsterdam [ACLC working papers], 4, p. 1-36. [pdf] 2011
Tempelaars, R. 'De relatie tussen de vierde uitgave van Van Dale (1898) en het WNT'. In: Fons Moerdijk, Ariane van Santen & Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden. 2007
Tempelaars, R. 'Het anekdotisch WNT (Vulsel voor de gans 1)'. In: Trefwoord, 37-39. [pdf] 2006
Tempelaars, R. 'Het mooiste woord van Rob Tempelaars'. In: Onze Taal (75), p. 253. 2006
Tempelaars, R. 'Kwalificaties van Matthias de Vries' (Vriesiana 5). In: Trefwoord. [pdf] 2003
Tempelaars, R. 'Lexicologische nieuwsberichten. Een bloemlezing uit de dag-, week- en maandbladen (1850-1990)'. In: Trefwoord. [pdf 2003
Tempelaars, R. 'Matthias de Vries als neologist'. In: Trefwoord 7 (1994) en Trefwoord (2007), blz. 50-56, p. 50-56. [pdf] 2007
Tempelaars, R. 'Matthias de Vries als neuswijze taalzuiveraar' (Vriesiana 2). In: Trefwoord. [online] 2003
Tempelaars, R. 'Matthias de Vries en de schuchtere schonen' (Vriesiana 1). In: Trefwoord. [online] 2003
Tempelaars, R. 'Mij zinkt de moed bij het zien van de hoeveelheid'. In: B.P.M. Dongelmans, F.P. van Oostrom & Peter van Zonneveld (red.), Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 97. [online] 2007
Tempelaars, R. 'Na vijftig jaar: oude neologismen en wat ervan terechtkwam'. In: Arend Quak & Tanneke Schoonheim (red.), Gehugdic sis samnungun thinro. Liber amicorum W.J.J. Pijnenburg. Groningen: Gopher, p. 357-386. 2005
Tempelaars, Rob & Roland de Bonth 'Interview aan de Witte Singel (1998). Een ontmoeting met A.M.F.J. Moerdijk, de laatste hoofdredacteur van het WNT'. In: Trefwoord. [online] 2001
Tempelaars, Rob & Vivien Waszink 'Horroropa smirt in meetslip Neologismen in het Nederlands'. In: Blikopener 5 (februari), p.16-18 2009
Tempelaars, Rob & Vivien Waszink 'Over bambiseks, ecocondooms en seksotels. Seksuele neologismen'. Webartikel op: Kennislink 2010
Tempelaars, Rob, Pim Oxener & Gé Vaartjes Hanggaiten en Vuilrapertjes. Boskoops dialect- en boomkwekerswoordenboek. Nijmegen: BnM. 2008
Tempelaars, Rob '"Hebt gij bepaalde wenschen..." De correspondentie over woorden tussen de redacteuren, de medewerkers en de gebruikers van het WNT'. In: F. Heyvaert et al. (red.), Het grootste woordenboek ter wereld: een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Den Haag: Sdu, p. 99-147. 1998
Tempelaars, Rob 'De betekenis en datering van het neologisme neologisme'. In: Ronny Boogaart et al. (red.). Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit. Leiden: SNL, p. 271-281. 2009
Tempelaars, Rob 'De voornaamste verschillen tussen de oude en de nieuwe cd-rom van het WNT'. In: Trefwoord. [online] 2000
Tempelaars, Rob 'Het WNT en zijn foutjes, fouten, floppen en flaters'. In: Trefwoord 12, p. 55-59. 1998
Tempelaars, Rob 'Nieuwe taal? Naar Meldpunt Taal!' In: Onze Taal, 79, 6, p. 171. 2010
Tempelaars, Rob 'Per definitie merkwaardig. Een bloemlezing van opmerkelijke definities (1515-1996)'. In: Trefwoord 12, p. 143-154. 1998
Tempelaars, Rob 'Vage herinnering aan een vage bepaling'. In: Metaal. Tijdschrift voor Leidse neerlandici 6, 1, p. 42. 2009
Tempelaars, Rob 'Vijftien eeuwen Nederlands gratis online. De woordenboeken van het Instituut voor de Nederlandse Taal in kaart gebracht'. In: Neerlandia 121, 4, pp. 36-38 2017
Tempelaars, R 'Voor als er een fuif is! Lexicografie in het digitale tijdperk: fuif als praktijkvoorbeeld'. In: Engelsman et al. (red.), Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde. Sdu. 2005
Tiberius, Carole & Jan Niestadt ‘The ANW: an online Dutch Dictionary’. In: Anne Dykstra and Tanneke Schoonheim (eds.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress. Ljouwert, Fryske Akademy/Afûk. [pdf] 2010
Tiberius, Carole & Tanneke Schoonheim A Frequency Dictionary of Dutch: Core vocabulary for learners. Routledge Frequency Dictionaries. Routledge. 2014
Tiberius, Carole, Anna Aalstein & Jan Hoogland 'OMBI bilingual lexical resources: Arabic-Dutch/Dutch-Arabic'. In: Proceedings of the XIV Euralex International Congress. 2010
Tiberius, Carole, Jan Niestadt, Lut Colman & Boudewijn van den Berg 'Advancing Search in the Algemeen Nederlands Woordenboek'. In: Andrea Abel, Chiara Vettori & Ralli, Natascia (eds.): Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15-19 July 2014, Bolzano, p. 1247-1253. [pdf] 2014
Tiberius, Carole, Tanneke Schoonheim & Adam Kilgarriff 'A Frequency Dictionary of Dutch'. In: Andrea Abel, Chiara Vettori & Ralli, Natascia (eds.): Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15-19 July 2014, Bolzano, p. 1211-1219. [pdf] 2014
Tiberius, Carole, Thierry Declerck 'A lemon Model for the ANW Dictionary'. In: Iztok Kosem, Carole Tiberius, Miloš Jakubíček, Jelenas Kalla, Simon Krek, Vit Baisa (eds.) In: 'Electronic lexicography in the 21st century'. Proceedings of eLex 2017 conference. pp., 237-251 [pdf] 2017
Tiberius, Carole 'Review of: "Dennis Spohr, Towards a Multifunctional Lexical Resource: Design and Implementation of a Graph-based Lexicon Model"'. In: International Journal of Lexicography 26(2), p. 234-238. [pdf] 2013
Toorn, M.C. van den, W. Pijnenburg, J.A. van Leuvensteijn & J.M. van der Horst (red.) Geschiedenis van de Nederlandse taal. Amsterdam University Press, Amsterdam. [online] 1997
Vandeghinste, V.; Vanallemeersch, T.; Augustinus, L.; Bulté, B.; Van Eynde, F.; Pelemans, J.; Verwimp, L.; Wambacq, P.; Heyman, G.; Moens, M.; van der Lek-Ciudin, I.; Steurs, F.; Rigouts Terryn, A.; Lefever, E.; Tezcan, A.; Macken, L.; Hoste, V.; Daems, J.; Buysschaert, J.; Coppers, S.; Van den Bergh, J.; Luyten, K. Improving the Translation Environment for Professional Translators. Preprints 2019, 2019040274 (doi: 10.20944/preprints201904.0274.v1) [online] 2019
Vandeghinste, Vincent, Leen Sevens and Ineke Schuurman 'Pictograph Translation Technologies for People with Limited Literacy.' In Skadina & Eskevitch (eds.) CLARIN Annual Conference 2018 Proceedings. pp. 190-193 [pdf] 2018
Vandeghinste, Vincent, Bram Bulté and Liesbeth Augustinus 'Wablieft: An Easy-to-Read Newspaper Corpus for Dutch'. In Proceedings of the CLARIN Annual Conference 2019. p. 188-191. Leipzig, Germany.[pdf] 2019
Veenendaal, Remco van, Laura van Eerten & Catia Cucchiarini 'The Flemish-Dutch HLT Agency: a Comprehensive Approach to Language Resources Lifecycle Management & Sustainability for the Dutch Language'. In: Proceedings of Workshop on Language Resources: From Storyboard to Sustainability and LR Lifecycle Management, LREC2010, p. 1-5. [pdf] 2010
Voort van der Kleij, J, van der 'Reverse lemmatizing of the Dictionary of Middle Dutch (1885-1929) using pattern matching'. In: Papers in Computational Lexicography COMPLEX 2005, p. 233-242. 2005
Voort van der Kleij, John van der & Truus Kruyt 'Lexicon for a linguistic annotation of Dutch text'. In: TELRI Newsletter 5, p. 32-35. 1997
Vriend, Folkert de, Daan Broeder, Griet Depoorter, Laura van Eerten & Dieter van Uytvanck 'Creating & Testing CLARIN Metadata Components'. In: Proceedings of Workshop on Language Resource and Language Technology Standards, LREC2010, p. 41-43. [pdf] 2010
Waszink, Vivien & Laura van Eerten Kids, koffietjes & comfortzone, Waarom taal soms irritant is 2018
Waszink, Vivien, Alex Reuneker en Ton van der Wouden 'Sanskriet op de beat'. [online] 2017
Waszink, Vivien '"Plasvriendelijk, ontzooën en #MeToo": de nieuwe woorden van 2017'. In: Neerlandia, jaargang 127, pp. 34-35 2017
Waszink, Vivien 'Digiflirten op de Reliwiki is aso ... en splinters bestaan niet'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 393-406. 2009
Waszink, Vivien 'Leuk is anders. De betekenis van het Nederlandse woord leuk'. In: Internationale Neerlandistiek, 2. 2008
Waszink, Vivien 'On retrograde and retrojeans: the classical element retro(-) in the Dutch dictionaries WNT and Van Dale and in the English OED'. In: Yesterday's words, Contemporary, Current and Future Lexicography, p. 208-212. 2008
Wittenburg, Peter, J. Beeken & R. van Veendendaal 'International Workshop towards a Research Infrastructure for Language Resources'. In: LREC2006, 22-28/5, Genua. 2006
Wittenburg, Peter, Nuria Bel, Lars Borin, Gerhard Budin, Nicoletta Calzolari, Eva Hajicova, Kimmo Koskenniemi, Lothar Lemnitzer, Bente Maegaard, Maciej Piasecki, Jean-Marie Pierrel, Stelios Piperidis, Inguna Skadina, Dan Tufis, Remco van Veenendaal, Tamas Váradi & Martin Wynne 'Resource and Service Centres as the Backbone for a Sustainable Service Infrastructure'. In: Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC2010), p. 60-63. [pdf] 2010
Wortel, D. 'Allengs rijst toch het gebouw. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal 1849-1892'. In: Trefwoord. [online] 2001
Wortel, D. 'Leids'. In: Taal in stad en land 5. 's-Gravenhage: Sdu. 2002
Wortel, D. 'Over de etymologie van "das" en "iemand de das omdoen"'. In: Trefwoord 2004. [pdf] 2004
Wortel, D. 'Redactie Oudnederlands Woordenboek stelt grenzen vast'. In: De Woordenaar 6, 1, p. 33b-34a. 2002
Wortel, D. 'Spreken wij Oer-Iers tegen onze huisdieren?' In: J. Engelsman et al. (red.), Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde. 's-Gravenhage: Sdu, p. 191-196. 2005
Wortel, D. 'Van imitatio naar verificatio. De verwetenschappelijking van het WNT-citaat'. In: Trefwoord. [pdf] 2002
Wortel, D. 'Verleden tijd voltooid: het Vroegmiddelnederlands Woordenboek'. In: Biekorf 102, p. 372-376. 2002
Wortel, D. 'Vraaggesprek met J.A.N. Knuttel (1878-1965), redacteur van het WNT van september 1905 tot mei 1943'. In: Trefwoord. [online] 2003
Wortel, D. 'Website Oudnederlands Woordenboek'. In: Mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten 16 (2004), p. 9-10. 2004
Wortel, D. 'Woorden komen en gaan'. In: Nederlands van Nu 52, 3, p. 38-39. 2004
Wortel, Dick 'De moderne lexicografie tussen mens en machine'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 107-116. 2009
Wouden, Ton van der, Audring, Jenny, Bennis, Hans, Beukema, Frits, Booij, Geert, Broekhuis, Hans, Corver, Norbert, Cremers, Crit, Dernison, Roderik, Dikken, Marcel den, Dyk, Siebren, Gussenhoven, Carlos, Haan, Ger de, Heuven, Vincent van, Hoekstra, Eric, Hoekstra, Jarich, Hoogeveen, Bart, Jong, Gerbrich de, Keizer, Evelien, Kirstein, Anna, Köhnlein, Björn, Landsbergen, Frank, Linke, Kathrin, Oostendorp, Marc van, Ouddeken, Nina, Sebregts, Koen, Tiberius, Carole, Versloot, Arjen, Visser, Willem, Vos, Riet, Vries, Truus de, Weening, Joke 'Het Taalportaal: Een nieuwe wetenschappelijke grammatica voor het Nederlands en het Fries (en het Afrikaans)'. In Nederlandse Taalkunde 21, 1 p. 2016, 157-168. 2016
Wouden, Ton van der, Gosse Bouma, Matje van de Camp, Marjo Koppen, Frank Landsbergen & Jan Odijk 'Enriching a Grammatical Database with Intelligent Links to Linguistic Resources'. In Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2015, October 14-16,2015, Wrocław, Poland. [pdf] 2015

Op deze website maken wij gebruik van cookies.