Spelling & Groene Boekje

English

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is een autoriteit op het gebied van spelling. Sinds 1995 stelt het instituut (toen: Instituut voor Nederlandse Lexicologie) in opdracht van de Nederlandse Taalunie de 'Woordenlijst Nederlandse Taal' samen: een overzicht van de officiële spelling van Nederlandse woorden. In gedrukte vorm is de Woordenlijst beter bekend als het Groene Boekje. De laatste editie verscheen in 2005.

Woordenlijst.org

De 'Woordenlijst Nederlandse Taal' is gratis online beschikbaar op www.woordenlijst.org. De onlineversie groeide in 2015 van ongeveer 100.000 trefwoorden naar circa 180.000 trefwoorden. Alle woorden die in de vorige gedrukte editie stonden, zijn daarbij gehandhaafd. Met alle meervouden, verkleinvormen, verleden tijden en voltooid deelwoorden bevat de nieuwe digitale versie van de Woordenlijst nu informatie over zo'n 340.000 woordvormen.

De toegevoegde woorden zijn afkomstig uit op het Instituut voor de Nederlandse Taal verzamelde tekstbestanden, die krantenmateriaal, literaire teksten en materiaal van het internet bevatten. Daarnaast werd gebruikgemaakt van gegevens over tevergeefs opgezochte woorden, die uit de zoekopdrachten op woordenlijst.org te destilleren waren. Woordenlijst.org zal vanaf nu regelmatig worden aangevuld met nieuwe woorden.

Groene Boekje 2015

Het Groene Boekje is een beredeneerde, handzame selectie uit de circa 180.000 woorden die te vinden zijn op woordenlijst.org. De nieuwste editie van het Groene Boekje bevat zo'n 52.000 trefwoorden. Hiervan zijn er circa 10.000 nieuw, zoals appen, bhv'er, lente-ui en selfie. Er zijn zowel zeer frequent gebruikte woorden in opgenomen, als woorden die vanuit spellingoogpunt problematisch zijn.

Deze laatste werden geselecteerd op basis van het zoekgedrag van de bezoekers van woordenlijst.org: vaak opgezochte woorden zoals rechtdoorzee en skiles zijn opgenomen in de papieren editie. Weinig opgezochte woorden, zoals het verouderde aalspeer, kwamen niet voor selectie in aanmerking.

Speciale aandacht werd besteed aan taalvariëteiten: in deze editie zijn ongeveer 2.500 Surinaams-Nederlandse en 400 woorden uit het Caribisch gebied opgenomen, waaronder afingisoep, ayó, eilandraad, hosselen en oppashuis. Deze woorden werden door twee lokale commissies geselecteerd uit tekstverzamelingen die het instituut voor dit doel aanlegde.

Spelling and 'het Groene Boekje', the Dutch Word List

The Dutch Language Institute is an authority in the field of spelling. Since 1995, the institute (then: Institute for Dutch Lexicology) has compiled the 'Word List of the Dutch Language' for the Dutch Language Union: an overview of the official spelling of Dutch words. In its printed form, the Word List is better known as 'het Groene Boekje' ('the green book', because of its colour). The most recent edition was released in 2005.

Woordenlijst.org

The 'Word List of the Dutch Language' is freely available online at www.woordenlijst.org. In 2015, the online version grew from approximately 100,000 entries to roughly 180,000 entries. All words from the previous printed edition have been retained. With all the plural forms, diminutive forms, past tenses and past participles, the new digital version of the Word List now contains information about approximately 340,000 word forms.

The words added come from text files collected at the Dutch Language Institute, which contain newspaper texts, literary texts and texts from the internet. In addition, a selection was made from all words that had been looked up in vain in the online Word List. Woordenlijst.org is regularly updated with new words.

Groene Boekje 2015

'Het Groene Boekje' is a practical selection from the approximately 180,000 words that can be found at woordenlijst.org. The latest edition of the Word List contains about 52,000 keywords. About 10,000 of these are new, such as appen, bhv'er, lente-ui and selfie. It contains frequently used words and words that are difficult to spell.

The latter were selected by analysing the search behaviour of the visitors of woordenlijst.org: frequently searched words, such as rechtdoorzee and skiles, are included in the paper edition. Seldom looked-up words, such as the outdated aalspeer, did not qualify for selection.

Special attention was paid to language varieties: this edition includes about 2,500 Surinamese-Dutch words and 400 words from the Caribbean, including afingisoep, ay?, eilandraad, hosselen and oppashuis. These words, originating from text collections the institute created specifically for this purpose, were selected by two local committees.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.