Spelspiek

English

Spelspiek is een interactieve en automatische online spellinghulp. Het is een chatbot: een robot waarmee je een vraag-antwoordgesprek kan nabootsen. Aan Spelspiek kan bijvoorbeeld de volgende vraag gesteld worden: 'Hoe spel je bjoetiekees?' De chatbot zal direct het juiste antwoord geven: beautycase. Spelspiek corrigeert dus niet alleen je spelfouten. Hij kan je ook de juiste spelling geven van een woord dat je opschrijft zoals het uitgesproken wordt.

Woorden die niet direct herkend worden (zowel nieuwe woorden als fout gespelde woorden), zullen door een spellingdeskundige worden beoordeeld en aan Spelspiek worden toegevoegd. Spelspiek leert dus al doende bij.

Spelspiek was oorspronkelijk een STEVIN-demonstratieproject (2007-2008).

Spelspiek

Spelspiek is an interactive and automatic online spelling assistant. It is a chatbot: a robot that is able to simulate a conversation featuring questions and answers. One can ask Spelspiek something like: “How do you spell bjoetiekees?”, giving a Dutch approximation of the word in question. The chatbot will immediately tell you that the correct spelling is ‘beautycase’. So Spelspiek does not simply correct your spelling errors, it can also provide you with the correct spelling of a word you have written down as it is pronounced.

Words that are not immediately recognized (both neologisms and incorrectly spelled words) will be assessed by a spelling expert and added to Spelspiek. Consequently, Spelspiek is learning more along the way.

Spelspiek was originally a STEVIN demo project (2007-2008).

Op deze website maken wij gebruik van cookies.