Spelspiek

Spelspiek is een interactieve en automatische online spellinghulp. Het is een chatbot: een robot waarmee je een vraag-antwoordgesprek kan nabootsen. Aan Spelspiek kan bijvoorbeeld de volgende vraag gesteld worden: 'Hoe spel je bjoetiekees?' De chatbot zal direct het juiste antwoord geven: beautycase. Spelspiek corrigeert dus niet alleen je spelfouten. Hij kan je ook de juiste spelling geven van een woord dat je opschrijft zoals het uitgesproken wordt.

Woorden die niet direct herkend worden (zowel nieuwe woorden als fout gespelde woorden), zullen door een spellingdeskundige worden beoordeeld en aan Spelspiek worden toegevoegd. Spelspiek leert dus al doende bij.

Spelspiek was oorspronkelijk een STEVIN-demonstratieproject (2007-2008).