Steunpunt Nederlandstalige Terminologie

English

Sinds juli 2016 zijn de taken van het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (SNT) overgeheveld naar het Instituut voor de Nederlandse Taal.

Voor de gebruikers van de diensten van het huidige SNT verandert er in principe niets. Zo blijft de website NedTerm bestaan, worden de producten Termtreffer en Termbeheerder verder in gebruik genomen en wordt de veldvereniging NL-Term blijvend ondersteund.

Lees meer op de website van de Taalunie.

Termenlijsten op NedTerm

Evenementen rond terminologie

Lees de laatste nieuwsbrief (december 2018)

 

Centre for Dutch Terminology

The activities of the Centre for Dutch Terminology (SNT) were handed over to the Dutch Language Institute in July 2016.

There are no real changes for the users of the current SNT. The website NedTerm will continue to exist, the products Termtreffer and Termbeheerder will be brought into further use, and NL-Term, the association for Dutch terminology, will receive permanent support.

Read more on the website of the Dutch Language Union.

Term lists on NedTerm

Terminology events

Read the most recent newsletter (December 2018).

Op deze website maken wij gebruik van cookies.