Steunpunt Nederlandstalige Terminologie

Sinds juli 2016 zijn de taken van het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (SNT) overgeheveld naar het Instituut voor de Nederlandse Taal.

Voor de gebruikers van de diensten van het huidige SNT verandert er in principe niets. Zo blijft de website NedTerm bestaan, worden de producten Termtreffer en Termbeheerder verder in gebruik genomen en wordt de veldvereniging NL-Term blijvend ondersteund.

Lees meer op de website van de Taalunie.

Lees de laatste nieuwsbrief (juni 2018)