Laatste nieuws/

DiaMaNT is een project in het kader waarvan gewerkt wordt aan de semantische verrijking van historische corpora. In vier lezingen en een aansluitende forumdiscussie onder leiding van Steven Krauwer zullen verschillende sprekers dit onderwerp vanuit hun visie belichten. Het INL nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Programma


  • 13.30 uur: welkom door Jeannine Beeken, directeur Instituut voor Nederlandse Lexicologie
  • 13.35 uur: inleiding door Steven Krauwer, dagvoorzitter
  • 13.45 uur: DiaMaNT, Developing a Diachronic Semantic Lexicon of 15 Centuries of Dutch, Katrien Depuydt (Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Leiden)
  • 14.15 uur: Semantic Database and Annotation of Contemporary Dutch, Piek Vossen (Vrije Universiteit, Amsterdam)
  • 15.15 uur: Slips, Books and Databases: the Creation of the Historical Thesaurus of English, Christian Kay (University of Glasgow)
  • 15.45 uur: A Journey through Word Space. Semantic Vector Space Models as an Analysis Tool for Lexicologists (and Lexicographers), Kris Heylen & Dirk Geeraerts (Research unit Quantitative Lexicology and Variational Linguistics, K.U.Leuven)
  • 16.15 uur: forumdiscussie met sprekers en aanwezigen in zaal onder leiding van Steven Krauwer

Doel bijeenkomst

Het verrijken van nieuw corpusmateriaal gebeurt niet alleen om nieuwe woorden en betekenissen op het spoor te komen, maar ook om te helpen teksten beter doorzoekbaar te maken. Door trefwoorden toe te kennen aan verschillend gespelde woordvormen kan spellingvariatie in één keer in beeld worden gebracht. Onder het trefwoord WERELD komen dan spellingen als waereld, weerelt, werlt, werelden etc. te hangen. Het INL wil daarnaast ook mogelijk maken om lexicale varianten op een dergelijke wijze te koppelen. Fiets en rijwiel bijvoorbeeld, of moei en tante. Het zou wenselijk zijn om slager op te vragen en dan niet alleen spellingvarianten als slaegher en slaghere te krijgen, maar ook de lexicale varianten beenhakker, beenhouwer, cnokenhouwer, metsiger, slachter en vleeshouwer.

Om dat te bereiken moet GiGaNT uitgebreid worden met een diachrone semantische laag. Dat moet op zo'n manier gebeuren dat er niet alleen goed naar historische begrippen kan worden gezocht, maar dat er ook onderzoek kan worden gedaan naar lexicale variatie en veranderingen.

Het INL wil deze nieuwe taak graag opzetten samen met vakgenoten en andere deskundigen op 24 november.

Volledig programma (pdf)

Abstracts (pdf)

Locatie en tijd

Het symposium wordt gehouden in het Verbarium van het INL (M. de Vrieshof 3)

Tijd: van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Inloopochtend INL & wetenschap

Voorafgaand aan de workshop zet het INL zijn deuren open en is er een inloopochtend voor iedereen die geïnteresseerd is één of meer aspecten van het wetenschappelijke werk van het INL. Tijdens deze ochtend worden korte presentaties gegeven en is er de mogelijkheid om producten te bekijken en uit te proberen, vragen te stellen en informatie uit te wisselen. Het INL nodigt u van harte uit om ook hierbij aanwezig te zijn.

Lunch

Aansluitend op de inloopochtend en voorafgaand aan de workshop is er gelegenheid om op het INL de lunch te gebruiken. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Als u aan een of meer van de bovenstaande activiteiten wilt deelnemen, verzoeken wij u vriendelijk dit uiterlijk 21 november door te geven aan het secretariaat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Wilt u daarbij vermelden naar welke programmaonderdelen u wilt komen (inloopochtend en/of symposium) en of u wel of niet gebruik wilt maken van de gelegenheid om op het INL te lunchen.

Aanmelden nieuwsbrief /

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief algemeen
Terminologie

Lees onze privacyverklaring

Onze algemene nieuwsbrief verschijnt zes keer per jaar.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.