trollenleger

Neologisme
van de
week

Dotan in de aanval met het trollenleger.

historisch

Nieuws

De online historische woordenboeken van het Instituut voor de Nederlandse Taal zijn in een nieuw jasje gestoken.

futselboek

Terug
in de
taal

Verzamelaar van uitvluchten en verzinsels.

rinsig

Woordbaak

Wat is 'rinsig' en waar komt het woord vandaan?

Laatste nieuws/

Dinsdag 12 juni is bekend geworden dat het project 'Nederlab - een laboratorium voor onderzoek naar de veranderingspatronen in de Nederlandse taal en cultuur' 2.048.000 euro ontvangt van het programma Investeringen NWO-groot van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met aanvullende financiële bijdragen door de KNAW (€ 600.000), CLARIAH (€ 250.000) en CLARIN (€ 150.000) en bijdragen van het Meertens Instituut, Huygens ING, INL, DBNL, Nederlandse Taalunie en de universiteiten zal het project beschikken over in totaal 4 miljoen euro.

Schriftelijk erfgoed digitaal

Nederlab zal onderzoekers de mogelijkheid bieden langetermijnveranderingen in de Nederlandse taal, letterkunde, cultuur en maatschappij te traceren. Alle Nederlandstalige teksten van de 8ste eeuw tot nu zullen via de Nederlab-website doorzocht kunnen worden met binnen Nederlab ontwikkelde tekstanalysesoftware. In Nederlab werken het Meertens Instituut en het Huygens ING van de KNAW samen met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, de KB en een aantal universiteitsbibliotheken.

Samenwerkende instituten

Het Meertens Instituut (prof. dr. Hans Bennis) is penvoerder van de aanvraag voor Nederlab. De executive board bestaat voorts uit Cees Klapwijk (DBNL), dr. Nicoline van der Sijs (nationale coördinator, Meertens Instituut) en dr. Henk Wals (Huygens ING). De aanvraag voor Nederlab wordt gesteund door het complete onderzoeksveld van de Nederlandse geesteswetenschappen: alle universiteiten zijn vertegenwoordigd in een van de vier adviesraden.

INL en Nederlab

Jeannine Beeken, directeur van het INL, is voorzitter van de corpus advisory board, Jesse de Does, computerlinguïst op het INL, is lid van de technical advisory board en Katrien Depuydt, afdelingshoofd van de Taalbank Nederlands van het INL, is samen met René van Stipriaan supervisor van de track data curation. Het INL is met name verantwoordelijk voor de bouw van een lexicon waarmee het corpusmateriaal in Nederlab verrijkt en toegankelijk gemaakt zal worden. Het toegankelijk worden van zoveel diachroon digitaal materiaal zal een belangrijke aanvulling betekenen voor de Taalbank Nederlands.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief algemeen
Terminologie
Onze algemene nieuwsbrief verschijnt zes keer per jaar.