Jaarverslag

Hieronder vindt u een gedeelte uit de inleiding van het jaarverslag 2016. U kunt het gehele jaarverslag hier downloaden.

"In het jaar 2016 werd de reorganisatie afgerond en het INL werd hervormd tot het Instituut voor de Nederlandse Taal (IvdNT), een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut op het gebied van het Nederlands.
Het IvdNT wil een centrale positie innemen in het hele Nederlandse taalgebied (o.a. Vlaanderen, Suriname en de Antillen) op het vlak van het wetenschappelijk verantwoord ontwikkelen, bewaren en duurzaam beschikbaar stellen van taalmateriaal.
Het IvdNT streeft ernaar om het best gesorteerde en tegelijkertijd een zeer goed toegankelijk wetenschappelijk instituut te zijn op het gebied van de Nederlandse taal en de woordenschat. Het instituut ontwikkelt en levert data voor woordenboeken, (computationele) lexica, corpora en tools. De woordenboeken zijn online te raadplegen. Software en computerlinguïstische tools zijn open source beschikbaar.
Het instituut speelt in op de nieuwe ontwikkelingen in de geesteswetenschappen, met name op het terrein van de digital humanities. Om deze rol te kunnen vervullen beheert en onderhoudt het IvdNT een digitale infrastructuur voor het Nederlands, met aandacht voor taalvariatie (terminologie, dialecten etc.). Zowel academische als niet-academische partijen kunnen gebruikmaken van deze infrastructuur."