Werk & werkwijze

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is dé plek voor iedereen die iets wil weten over het Nederlands door de eeuwen heen. Het instituut verzamelt, beschrijft en onderzoekt alle aspecten van de Nederlandse taal zoals woordenschat, grammatica en taalvariatie.

Het takenpakket bestaat uit:

  • ondersteuning van taalwetenschappelijk onderzoek door het aanmaken, onderhouden en dynamisch ontwikkelen van digitale onderzoeksbronnen en corpora (grote verzamelingen tekst en/of spraak)
  • uitvoeren van toepassingsgericht onderzoek en verstrekken van taaladvies/informatie aan een breed publiek
  • voltooiing van het Algemeen Nederlandse Woordenboek (ANW) en onderhoud van door het INL (Instituut voor Nederlandse Lexicologie) gerealiseerde producten
  • acquisitie van eigen onderzoekprojecten en/of participatie in Nederlandse en/of Vlaamse en Europese onderzoekprojecten
  • het vormen van een virtueel netwerkinstituut voor de wetenschappelijke instituten aan universiteiten en daarbuiten op het gebied van de Nederlandse taal

Netwerk Nederlandse Taal

In het deels al bestaande netwerk van instituten en instellingen in Nederland en Vlaanderen die werkzaam zijn op het gebied van het Nederlands, wil het Instituut voor de Nederlandse Taal de spil gaan vormen voor initiatieven op het gebied van maatschappelijke valorisatie, en voor de functie van onderhouden en beschikbaarstellen van taalmaterialen voor academisch en niet-academisch gebruik. De netwerkstructuur zorgt voor zichtbaarheid en draagvlak in Nederland en Vlaanderen. Daarmee wordt de lange traditie van Vlaams-Nederlandse samenwerking voortgezet die ook kenmerkend was voor het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en het project Woordenboek der Nederlandsche Taal.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.