Financiën & beleid

Het Instituut voor de Nederlandse Taal maakt meerjaren- en jaarwerkplannen en legt die voor aan de Taalunie. De werkplannen worden steeds vooraf in goed overleg besproken en vastgesteld, waarbij beide partijen hun eigen verantwoordelijkheid volledig blijven behouden.

Meerjarenbeleidsplan 2018-2022