Corpus Pathologische en Normale Spraak (COPAS)

Een verzameling opnames van bijna 200 sprekers met een hoorbare spraakstoornis en van 122 controlesprekers.

Details

Op deze website maken wij gebruik van cookies.