Corpus Middelnederlands

Een verzameling van ca. 350 Middelnederlandse literaire teksten uit de periode 1250-1500, in TEI gecodeerd (oorspronkelijk gepubliceerd op de cd-rom Middelnederlands).

A collection of 350 Middle Dutch literary texts from the period between 1250 and 1500, encoded in TEI (originally published on the CD-ROM Middle Dutch).

Details

Op deze website maken wij gebruik van cookies.