Woordenboek der Friese Taal (WFT)

Het "Wurdboek fan de Fryske taal" is een wetenschappelijk, descriptief woordenboek en bevat ongeveer 120.000 lemma's.

The Dictionary of the Frisian Language is a scientific, descriptive dictionary containing ca. 120,000 entries.

Details

Op deze website maken wij gebruik van cookies.