VU-DNC-corpus

Een diachroon Nederlands krantencorpus dat bestaat uit data van vijf kranten. Voor elk van de kranten is data uit twee jaren beschikbaar (1950/1951 en 2002). Alleen toegankelijk met een CLARIN-account.

A diachronic Dutch newspaper corpus, consisting of data from five newspapers, covering 2 separate years (1950/1951 and 2002). Only accessible with a CLARIN account.

Details

Op deze website maken wij gebruik van cookies.