Cd-rom Middelnederlands

De Cd-rom Middelnederlands (1998) bevat het Middelnederlands Woordenboek, de teksten van het Corpus Gysseling en een collectie van ruim 300 rijm- en prozateksten.

The CD-ROM Middle Dutch (1998) contains the Middle Dutch Dictionary, the texts of the Gysseling Corpus, and a collection of over 300 rhyming and prose texts.

Details

Op deze website maken wij gebruik van cookies.