Blacklab Server

Webservice voor het zoeken in corpora met BlackLab vanuit iedere programmeertaal. Het project Blacklab Server is samengevoegd met BlackLab. Deze tool wordt gedistribueerd via GitHub.

Web service for searching corpora with BlackLab, using any programming language. The Blacklab Server project had been merged with BlackLab. This tool is distributed through Github.

Ga naar website

Op deze website maken wij gebruik van cookies.