Nerd

Named entity recognizer. Alleen toegankelijk met een CLARIN-account.

Named entity recognizer. Only accessible with a CLARIN account.

Details

Status: Vervallen

Op deze website maken wij gebruik van cookies.