AutoSearch

Een tool om geannoteerde teksten te uploaden (voorzien van lemma's en woordsoortinformatie in TEI- of FoLiA-formaat), één of meerdere corpora te definiëren en deze te doorzoeken. Alleen toegankelijk met een CLARIN-account.

A tool to upload corpora annotated with part of speech, lemma and word form in FoLiA or TEI format, and to define one or several corpora and to search them. Only accessible with a CLARIN account.

Ga naar website

Productdetails

Jaar: 2017
Versie: 1.1
Jaar: 2017
Eigenaar: INT
Financier: NWO, KNAW
Producttype: Online service
Talen: Nederlands
Refereren: AutoSearch (Version 1.1) (2017) [Online Service]. Available at the Dutch Language Institute:
http://hdl.handle.net/10032/tm-a2-c5
Project: CLARIAH
Toepassing: Corpusbouw, annotatie

Op deze website maken wij gebruik van cookies.