OpenSoNaR

Online zoeksysteem voor het SoNaR-corpus, een tekstverzameling van hedendaags geschreven Nederlands dat uit meer dan 500 miljoen woorden bestaat. Het SoNaR-corpus is ook als download beschikbaar als download. Zie de productpagina SoNaR Corpus.

Online search engine for the SoNaR Corpus, a text collection of contemporary written Dutch containing over 500 million words. The SoNaR corpus is also available as a download. See the product page SoNaR Corpus.

Ga naar website (alleen toegankelijk via Clarin login)

Productdetails

Jaar: 2018
Financier: KNAW, NWO
Producttype: Online service
Talen: Nederlands
Oorspronkelijke publicatie: @incollection{StevinSONAR2013, booktitle = {Essential Speech and Language Technology for Dutch: Results by the STEVIN-programme}, chapter = {13}, keywords = {Dutch corpus written contemporary reference}, publisher = {Springer Verlag}, author = {Oostdijk, Nelleke and Reynaert, Martin and Hoste, Véronique and Schuurman, Ineke}, title = {The construction of a 500-million-word reference corpus of contemporary written {D}utch}, year = {2013}, }
Refereren: Oostdijk, Nelleke and Reynaert, Martin and Hoste, Véronique and Schuurman, Ineke (2018). OpenSoNaR [Online service]. Available at the Dutch Language Institute:
http://hdl.handle.net/10032/tm-a2-c7
Project: CLARIAH
Toepassing: Corpus query

Op deze website maken wij gebruik van cookies.