VU-DNC-corpus

Een diachroon Nederlands krantencorpus dat bestaat uit data van vijf kranten. Voor elk van de kranten is data uit twee jaren beschikbaar (1950/1951 en 2002). Alleen toegankelijk met een CLARIN-account.

A diachronic Dutch newspaper corpus, consisting of data from five newspapers, covering 2 separate years (1950/1951 and 2002). Only accessible with a CLARIN account.

Ga naar website

Productdetails

Jaar: 2018
Financier: KNAW, NWO
Producttype: Online service
Talen: Nederlands
Refereren: VU-DNC-corpus (2018) [Online service]. Available at the Dutch Language Institute:
http://hdl.handle.net/10032/tm-a2-g4
Project: CLARIAH
Toepassing: Corpusbouw, spellingcorrectie

Op deze website maken wij gebruik van cookies.