Middelnederlandsch Woordenboek (MNW)

Het Middelnederlandsch Woordenboek van Verwijs en Verdam (hierna: MNW) beschrijft de middeleeuwse Nederlandse woordenschat uit de periode ca. 1250 tot ca. 1550. Het woordenboek bevat 60.000 trefwoorden (exclusief 14.000 verwijslemmata) en telt negen delen, waarvan het eerste in 1885 verscheen, het laatste in 1929. Ondanks zijn respectabele leeftijd, is het woordenboek nog steeds onmisbaar als werkinstrument voor iedereen die zich bezighoudt met de taal- en letterkunde van onze middeleeuwen.

In 1941 verscheen nog een deel met Aanvullingen en verbeteringen op het gebied van dijk- en waterschapsrecht, bodem en water, aardrijkskunde enz., samengesteld door A. Beekman. Vanwege zijn inhoudelijk en formeel zeer afwijkende karakter zal dit deel pas in een volgende release in de applicatie opgenomen worden.

Het MNW is een alfabetisch geordend woordenboek. Een probleem voor de samenstellers daarbij was de grote spellingvariatie binnen het Middelnederlands. Om dit probleem op te lossen zijn alle trefwoorden gespeld in een gereconstrueerd, “genormaliseerd” Middelnederlands. De gebruikers moeten er o.a. rekening mee houden dat woorden die met c- beginnen onder de K opgenomen zijn wanneer de c- als k- wordt uitgesproken (b.v. confessie, costume); woorden met een z- als beginletter zijn te vinden onder de S (sac, so, seggen, sonde). O.m. om deze en andere spellingproblemen van het Middelnederlands zoveel mogelijk uit te schakelen is in de internetapplicatie aan elk lemma ook een trefwoord in de moderne spelling gevoegd.

Net zoals in het ONW, VMNW en WNT worden bij elke betekenis citaten gegeven ter illustratie en controle van de redactionele tekst. Deze aanhalingen zijn in het grafische MNW doorgaans niet voorzien van lokaliserings- en dateringsinformatie. Deze informatie is, via de bronaanduiding bij een citaat, met enig zoekwerk wel terug te vinden in de Bouwstoffen of bronnenlijst (MNW, dl. 10). Ook dit aspect is in de applicatie gebruikersvriendelijker gemaakt.

Ga naar website

Productdetails

Jaar: 2018
Versie: 2.0
Financier: NTU
Producttype: Online service
Talen: Nederlands
Refereren: Middelnederlandsch Woordenboek - MNW (Version 2.0) (2018) [Online service]. Available at the Dutch Language Institute:
http://hdl.handle.net/10032/tm-a2-g8
Project:
Toepassing: Naslag

Op deze website maken wij gebruik van cookies.