Woordenboek der Friese Taal (WFT)

Het "Wurdboek fan de Fryske taal" is een wetenschappelijk, descriptief woordenboek en bevat ongeveer 120.000 lemma's.

The Dictionary of the Frisian Language is a scientific, descriptive dictionary containing ca. 120,000 entries.

Ga naar website

Productdetails

Jaar: 2018
Versie: 2.0
Financier: KNAW, NWO
Producttype: Online service
Talen: Nederlands
Refereren: Woordenboek der Friese Taal - WFT (Version 2.0) (2018) [Online service]. Available at the Dutch Language Institute:
http://hdl.handle.net/10032/tm-a2-j3
Project: CLARIAH
Toepassing: Corpusbouw, spellingcorrectie

Op deze website maken wij gebruik van cookies.