Oudnederlands Woordenboek (ONW)

Een wetenschappelijk woordenboek van het oudste Nederlands.

A scientific dictionary of the oldest Dutch.

Ga naar website

Productdetails

Jaar: 2018
Versie: 2.0
Financier:
Producttype: Online service
Talen: Nederlands
Refereren: Oudnederlands Woordenboek - ONW (Version 2.0) (2018) [Online service]. Available at the Dutch Language Institute:
http://hdl.handle.net/10032/tm-a2-m6
Project:
Toepassing: Naslag

Op deze website maken wij gebruik van cookies.